Şamil | Kategoriler | Konular

Cılbab

CİLBÂB

Müslüman kadını baştan
aşağı örten çarşaf, ferâce ve câr gibi dış
kıyafet. Gerek Medine döneminde gerek daha sonra ki dönemlerde
mümin kadınların evden dışarıya çıktıkları
vakit üstlerine giydikleri bol ve geniş bir örtü olup, onları
tanınmayacak şekilde örten bir nevi çarşaf demektir.
Cilbab mümin kadınların Allah'ın tesettür emrine uymak
için giydikleri dış örtünün Kur'an-ı Kerîm'deki adıdır.

Cilbab, mümin hanımların alâmetidir. Bunu
giyen bir hanımın tanınması ve hakkında su-i
zanna düşülmesi mümkün değildir. Zira cilbablı
hanımların böyle bol ve geniş bir örtüye bürünerek
saygıyı gerektiren bir dış kıyafetle tam tesettürlü
olarak vakarla dolaşmaları, sokaktaki kadınlara
sataşmayı huy edinen cahillere çekinme hissi verir. Böyle bir
İslâmî dış kıyafet bu gibi kimselerin
yapacakları edepsizliğe engel olur. (Ayrıca bk. Tesettür).

Cilbab tabiri Kur'an-ı Kerîm'in el-Ahzâb
suresinde şöyle ifade buyrulur: "Ey Peygamber! hanımlarına,
kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı
çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu,
onların tanınmasını ve bundan dolayı
incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafûrdur, Rahîmdir. " (el-Ahzab,
33/59).

Şâmil İA


Konular