Şamil | Kategoriler | Konular

Tırnak (kesmek)

TIRNAK (KESMEK)

El ve ayak parmaklarının uçlarında
bulunan, parmakları dış etkilerden koruyan boynuzsu
maddeler olan tırnaklar zamanla uzar. Uzayan
kısımların kesilmesi fıtratın (insan
yapısının) gereği olan sünnetlerdendir. Hz. Peygamber
fıtrattan olan beş temizlikten birinin de tırnakların
kesilmesi olduğunu belirtmiştir. Tırnaklar uzayınca
etle tırnak arasına pis, mikroplu şeyler girer. Bilhassa el
parmakları vücudun hemen her yerine, özellikle yemek yerken ağza
değeceğinden, buralara mikropları bulaştırır.
Koruyucu hekimlik açısından da tırnakların kesilmesi
çok önemlidir. Abdest ve gusül esnasında suyun tırnak
altlarına (uzayan kısmın altına) ulaşması
şarttır. Pislik dolu olduğu için buralara su ulaşmazsa
temizlik olmaz. Güzellik niyetiyle, temiz tutulsa da tırnak uzatmak
yanlıştır, sünnete aykırıdır.

Tırnak kesmek sadece, Hac veya Umre ihramı süresince
yasaktır. Bunun dışında her zaman kesilebilir. Halk
arasında bazı gün ve zamanlarda, meselâ geceleyin tırnak
kesilmez şeklinde yanlış bir inanç vardır.
Elektriğin olmadığı zamanlarda, kesilen
tırnağın nereye sıçradığının görülemediği
düşüncesinden kaynaklanan bu kanaat, böyle durumlar için geçerli
olabilir. Fakat bugün, elektriğin aydınlattığı
ortamlarda gece tırnak kesmenin hiç bir sakıncası yoktur.
Kesilen tırnaklar gelişi güzel bir şekilde
bırakılmamalı, uygun bir şekilde ortadan
kaldırılmalı, yok edilmelidir.

Akif KÖTEN


Konular