Şamil | Kategoriler | Konular

Tezkiye

TEZKİYE

Temizleme, arıtma, feyizlendirme, temize çıkma,
malın zekâtını verme.

Bu kelime fıkıh (İslâm Hukuku) terimi
olarak iki ayrı manada kullanılır:

a- Bir kimsenin durumunu bilenlerden sorup
araştırmak. Tezkiye bu manada, mahkemede şahitlik
yapacakların durumlarının bilinmesi için yapılan
soruşturma karşılığında kullanılır
(Merğınanî, el-Hidâye, III, 118).

b- Ölülerin, peşlerinden iyilikleriyle
anılması. Buna ölüyü tezkiye denilir. Ölünün hayır ve
hasenatlarını anmak, öldüğünde simasındaki
nurlanmayı veya güzel kokuyu anlatmak müstehaptır (Ö. Nasuhi
Bilmen, İslâm İmihali, 547).

Hz. Peygamber bir hadisinde "Ölülerinizin güzel
hallerini anınız, kötü hallerini söylemekten sakınınız"
buyurmuştur (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, Beyrut 1351, I, 105).

ŞAMİL İA


Konular