Şamil | Kategoriler | Konular

Nefha-i saniye

NEFHA-İ SANİYE

İkinci üfürüş, İsrafil (a.s)'ın
Sur'a ikinci defa üfürmesi.

İsrafil (a.s) Sur'a iki defa üfürecektir.

1- Nefha-i Ûlâ (birinci üfürüş). Bununla
Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde bulunanların
hepsi ölecektir (bk. Nefha-i Ûlâ)

2- Nefha-i Sâniye (ikinci üfürüş). Buna
nefha-i ba's (diriliş üfürüşü), nefha-i kıyam (kabirlerden
kalkma üfürüşü) de denir. Bu nefha ile evvelce ölenlerin tamamı
yerden ot biter gibi tekrar diriltilirler, dünyadaki hayatlarının
hesaplarını vermek için mahşer yerinde toplanmak üzere
Rablerine doğru koşarlar: "Sonra sura (ikinci) bir defa
daha üfürülecektir. Birde ne görürsün kabirlerinden doğrulmuşlar
bakışıyorlar" (ez-Zümer, 39/68);

"Sur'a üfürülmüştür. Artık
bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru
koşup gidiyorlar" ( Yasin, 36/51); "O gün Sur'a üflenir
ve o gün suçluları (yüzleri kapkara, gözleri) gömgök (kör) bir
durumda toplarız" (Taha, 20/102). Bu iki üfürüş
arasında ne kadar zaman geçeceğini kesin olarak bilemiyoruz. Ebû
Hureyre (r.a)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte iki nefha
arasındaki müddetin kırk olduğu belirtilmiş. Fakat bu
kırk rakamının gün mü, ay mı, yıl mı
olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Hadis-i şerif
şöyledir: Ebû Hureyre (r.a)'dan Resulullah (s.a.s)'in: "Sur'a
iki üfleme arasında kırk vardır" dediği rivayet
olundu. Ebû Hureyre (r.a)'a arkadaşları:

- "Kırk gün mü" diye sordular. Ebû
Hureyre der ki: "Ben buna cevap vermekten çekindim." Onlar:
"Kırk ay mıdır" dediler. Ben cevap vermekten
çekindim. Onlar: "Kırk sene mi" dediler. Ben buna da cevap
vermekten çekindim. Resulullah (s.a.s): "Sonra Allah semadan bir su
indirir. İnsanlar bitkiler gibi dirilirler. Halbuki insanların
her şeyi çürümüştür. Sadece kuyruk sokumunda bulunan bir
kemiği kalmıştır. Kıyamet günü mahlukat ondan
meydana gelir" (Buhârî, Tefsir, Sûre, (39),III, Sûre, (78);
Müslim, Fiten, 141).

Durak PUSMAZ


Konular