Şamil | Kategoriler | Konular

Nasihat

NASİHAT

Bir şeyi yabancı maddelerden ayırma,
dikiş dikme, samimi olma, samimi olan ve içinde kötülük
bulunmayan bütün iyi söz ve işler. Öğüt verme, akıl ve
yol gösterme. Nasihat, İslâm'ın pratik hayata
aktarılması, ahlâkî prensiplerin yaşanması, insanî
erdemliliklerin, görgü kurallarının öğretilmesi
amacıyla bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi ve hatırlatmada
bulunması amacıyla yapılan öğütlerdir. Bu öğütler
yapılırken asla bir ard niyet güdülmez, dünyevî çıkarlar
düşünülmez. Nasihat eden kişi güvenilir olur. Onun yaptığı
nasihat samimiyetle yapıldığı takdirde etkisini gösterir.
Müminler sürekli olarak birbirine öğüt vermek sûretiyle yardımcı
olurlar. Cenab-ı Allah; "Hatırlat, umulur ki bu
hatırlatman müminlere yarar sağlar, (öğüt alırlar)"
(ez-Zâriyat, 51/55) buyurmuştur.

Resulullah (s.a.s) da: Din nasihattir" buyurdu.
Ashap; "Kimler için dediler. Resul-i Ekrem (s.a.s);

Allah, Resülu, Kitabı, müslümanların
idarecileri ve bütün diğer müslümanlar için" buyurdu
(Buhârî, İman, 42).

Alimler bu hadisin yorumunda nasihatın şu
anlamlara geldiğini söylemişlerdir:

1- Allah'ın varlığı ve
birliğine samimi olarak inanıp, O'nu noksan sıfatlardan
tenzih etmek, O'na en üstün nitelikleri layık görmek, sevdiği
şeyleri yapıp sevmediği şeyleri yapmamak ve O'na
karşı gelenlere düşman olmak.

2- Hz. Muhammed'in, peygamber olduğuna inanmak,
emir ve yasaklarına uymak, onu ve Ehl-i beytini sevmek, sünnetine
sarılmak, ahlakını ahlâk edinmek.

3- Kur'an-ı Kerim'i lâyık olduğu
şekilde okumak, ihtiva ettiği hükümleri öğrenmek ve
başkalarına öğretmek, ona hürmette kusur etmemek, tavsiye
ettiği şekilde bir müslüman olmak ve onun ahlâkını
yaşamak.

4- Allah'ın hükümlerini uygulayan ve İslâm'ı
hâkim kılan idarecilere itaat etmek onlara karşı gelmemek
ve onlara doğruyu göstermek, bilmedikleri konularda onları
uyarmak, onlara karşı görev ve yükümlülüklerini samimiyetle
yerine getirmek.

5- Müslümanlara düşman olanlarla mücadele
etmek, onlara iyi ve doğruyu göstermek, bütün müslümanlara dua
etmek, hepsi hakkında iyilik düşünmek, sâlih kişileri
sevmek.

Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde;

"Bir organ hasta olunca bütün vücûd rahatsız
ve hasta olur. Müslümanlar da tıpkı bir vücûd gibi
birbirlerini sever, birbirlerine acır ve şefkat ederler"
buyurmuştur.

Bütün açıklamalardan müslümanın dinî ve
insanî görev ve yükümlülüklerini samimi olarak yerine getirmeleri,
en iyi ve en güzel sözü söylemeleri, nasihat olmaktadır: Bununla
birlikte Türkçede nasihat, öğüt ve irşad anlamında
kullanılmaktadır. Bu daha ziyade samimi olarak görüşlerini
söylemek demek olduğu için nasihatın sözlü kısım,
ile ilgilidir (Ayrıca bk. İrşad).

Ahmed ARPA


Konular