Şamil | Kategoriler | Konular

Lohusalık

LOHUSALIK (NİFAS)

Kadınlarda doğumdan sonra cinsel
organlarından gelen ve kanla ortaya çıkan en çok kırk gün
devam eden özel bir durum. Kadınların bu haline lohusalık
(nifas) hali, bu kana da lohusalık kanı denir.

Lohusalık müddeti kadından kadına
değişir. Bazı kadınlarda bu süre, bir gün dahi
olabilir. Lohusalık süresi, kanın kesilmesiyle son bulur.
Lohusalığın asgarî süresi yoktur. Azamî süre ise kırk
gündür. Doğumdan sonra kırk gün geçtiği halde kan devam
ediyorsa, artık bu kan nifas kanı değil, özür kanıdır
(bk. İstihâze).

Lohusalık müddeti içinde (kırk gün)
görülen temizlik de nifastan sayılır. Meselâ; doğumdan
sonra on gün kan gelip, beş gün kesildikten sonra yeniden on gün
daha kan gelecek olsa, bu yirmi beş günün hepsi de lohusalık müddeti
sayılır.

El, ayak gibi uzuvları belirmiş olan bir
çocuğun düşmesiyle lohusalık hali meydana gelir ve çoğunlukla
ön, on beş gün devam eder. Fakat, azaları henüz belirmemiş
bir düşük ile lohusalık hali oluşmaz. Düşük ile
görülen kan üç gün devam eder, evvelce de en az on beş gün
temizlik hali devam etmiş bulunursa, bu, hayız
kanıdır. Böyle olmazsa istihâza (hastalık kanı)
sayılır.

Lohusa olan kadınlar bu süre içinde; namaz kılamaz,
oruç tutamaz, Kur'an okuyamaz, Kur'an'ı eline alamaz, Kâbe'yi tavaf
edemez, mescidlere giremez ve kocası ile cinsî temasta bulunamazlar.
Lohusa bir kadının kocası, hanımının göbeği
ile diz kapakları altına kadar olan uzuvlarından, arada bir
örtü veya giysi olmaksızın faydalanamaz. Arada bir örtü olduğu
takdirde, cinsel ilişki olmamak şartıyla sevip
okşayabilir.

Lohusalık süresince kılınamayan farz
namazlar daha sonra kaza edilmez, fakat tutulmayan oruçlar kaza edilir.

Lohusalık kanı kesilince kadın boy
abdesti alır ve ibadetlerini yapmaya başlar. Kocası ile
cinsel ilişkiye de ancak yıkandıktan sonra veya kanın
kesilmesinin üzerinden en az bir namaz vakti geçtikten sonra başlayabilir.

Lohusa olan kadın dua ayetlerini, dua
maksadıyla okuyabilir. Zikir ve tesbih edebilir. Pişirdiği
yemekler, içtiği ve yediği şeylerin artıkları
temizdir. Kocası onunla aynı yatakta yatabilir ve yukarıda
belirtildiği ölçüde ondan yararlanabilir. Bu esnada kadının
bazı ibadetlerden alıkonmasının bazı hikmetleri
vardır. Bu esnada kadın ifraz ettiği bazı mayiler
itibariyle, Allah'ın huzuruna çıkabilecek tam bir temizlik
halinde değildir. Diğer taraftan büyük bir hastalık ve
yorgunluk içinde olduğu için istirahata muhtaçtır. Bu esnada
cinsel ilişkinin yasak kılınmasının
hikmetlerinden biri de, kadının böyle bir ilişkiye fizik
ve psikolojik yönden hazır olmamasıdır. Diğer
taraftan bu esnadaki ilişki tıbbende mahzurludur. Cinsel
hayattaki bu geçici yasak, eşler arasındaki sevgi ve özlemin
artmasına da sebep olur.

Akif KÖTEN


Konular