Şamil | Kategoriler | Konular

Leben-i fahl

LEBEN-İ FAHL

Sözlükte leben, süt; fahl de erkek yani cinsel ilişkisi
sonucu kadında süt meydana getiren kocadır. Leben-i fahl ise
bir erkeğin yaklaşması sonucu kadında meydana gelen süt
demektir. Buna göre küçük bir çocuk kendi annesinden başka bir
kadının sütünü emecek olursa bu kadın onun süt annesi
olur. Emdiği kadının bu sütü hangi erkeğin
ilişkisi sonucu meydana gelmişse o erkek de bu çocuğun süt
babasıdır. Başka bir deyişle süt emen çocuk hem kadın
hem de erkeğin ortak süt çocuklarıdır. İki çocuğun
aynı zamanda veya değişik zamanlarda emdikleri sütler bir
erkekle bir kadından ise bunlar ana-baba bir süt kardeş olurlar.
Eğer süt bir erkekten olmaz ve çocuklardan biri bu kadının
ilk kocasından, diğeri ikinci kocasından meydana gelen sütü
emmişse bunlar ana bir, baba ayrı süt kardeş olurlar.

(Geniş bilgi için bk. Akrabalığı
Şamil I A


Konular