Şamil | Kategoriler | Konular

Korkaklık

KORKAKLIK

Korkak olma hali, cesaretsizlik, ödleklik.

Hz. Peygamber'in:

"Allahım! Korkaklıktan sana
sığınırım" (Müslim Tercümesi, VII, 188).
Buyurması, korkaklığın kötü huylardan olduğunu
göstermektedir.

Korkak insan, hayâl, vehim ve zanların esiri olup
her şeyden korkar. Korkaklığı onu güvenilmez yapar.
Sabır ve sebat isteyen, cesaret gerektiren savaş ve yolculuk
gibi zor işlerde bulundurulamaz, düşmana karşı
kendilerine görev verilemez.

Korkak insanların can, mal ve namusları dâima
tehlikededir. Korkakların, bu kötü huylarından
kurtulabilmeleri için cesur kimselerle arkadaş olmaları ve
onlarla düşüp kalkmaları gerekir. Böylece yavaş
yavaş korkuyu üzerlerinden atar, onun kötülüklerinden korunmuş
olurlar.

Terbiyenin korkak yetişmekteki tesiri büyüktür.
Bunun için anne, baba ve öğretmenlerin çok dikkatli olmaları
gerekir. Çocukları cesur yetiştirmek için onların
kafalarını öcü ve gulyabani masalları ile değil,
mertlik ve kahramanlık hikâyeleri ile doldurmak icab eder.

Ashabdan, Bera' b. Âzib (r.a): "Savaş
kızıştığı zaman biz, Rasûlullah'tan cesaret
alırdık. Çünkü o, cesaret örneğiydi" demiştir
(Y. Kandehlevî, Hadislerle Müslümanlık, III, 1213).
Peygamberimizin çok cesur olduğu ve ashabının da onun
yolundan gittiği bilinen bir husustur. Hatta Rasûlüllah (s.a.s):
"Allahım, korkaklıktan sana
sığınırım " diye duâ ederdi.

Korkak insan hayatta başarılı olamaz.
Hakkını koruyamaz ve karşısına çıkacak
engellere, güçlüklere karşı koyamaz. İnsan için gerekli
olan cesaret sahibi olmaktır. Hayatımızda, ne gereksiz
atılganlığın, ne de korkaklığın yeri
olmamalıdır.

Allah'ın yarattıklarından korkmamak bir
müslüman için nasıl iyi bir özellik ise, aksine Allah (c.c.)'dan
korkmak da o ölçüde üstün bir fazilettir.

Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:

"...Eğer inanıyorsanız bilin ki
asıl korkmanız gereken Allah'tır" (et-Tevbe 9/12).
"İnsanlardan korkmayın benden korkunuz" (el-Maide,
5/44)

"Allah'ın mescitlerini sadece, Allah'a ve
ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekât veren ve ancak Allah'tan
korkan kimseler onarır" (et-Tevbe, 9/18).

"Allah'a ve Peygamber'e itaat eden, Allah'tan
korkan ve O'ndan sakınan kimseler, işte onlar
kurtulanlardır" (en-Nûr 24/52)

"Allah'ın göndermiş
olduklarını tebliğ edenler, Allah'tan korkarlar ve O'ndan
başka kimseden korkmazlar. Allah hesap gören olarak yeter"
(el-Ahzab, 33/39)

Mü'min Allah'tan korktuğu kadar O'na ümit bağlayan
insandır da. Çünkü Cenab-ı Hakk: "Allah'ın
rahmetinden ancak kafirler ümit keser" (Yusuf, 12/87) buyurmuştur.

Dolayısıyla korkaklık müslümana yakışmadığı
gibi hiç bir kınayıcının kınamasından,
İslâm'a karşı olan insanlardan korkmamak yalnız ve
yalnız Allah'tan korkmak gerekmektedir.

Samil İA


Konular