Şamil | Kategoriler | Konular

Yemek duası

YEMEK DUÂSI

Hz. Peygamber (a.s), yemeklerden sonra pek çok dua
yapmıştır. Bu sebeple yemek duası ile ilgili oldukça
çok hadis-i şerifler mevcuttur. Bu duaların bir
kısmını birleştirerek okumakta fayda vardır
şöyle ki:

"Bize yediren, içeren, Müslüman olmayı
nasib eden Allah'a hamdolsun." (Ebû Dâvud III, 475). Âllah'ım!
Bize bu yediğimiz yemek sebebiyle bereket ver, hakkımızda
bu yemeği mübarek kıl. Bize bu yemekten daha hayırlı
olanını yedir." (Tirmizî, Daavat, 55) "Bize rızık
ver, sen rızık verenlerin en hayırlısını."
(Maide, 5/114). Allahım! Biz senden nimetin tamamını,
kusursuz ümmeti ve ayetin devamını istiyoruz." (Ebu Davud
III, 501).

Enes b. Mâlik (r.a) anlatıyor: Rasûlüllah (a.s)
şöyle buyurdu: "Yemeğini yedikten sonra şu
şekilde duâ eden kimsenin geçmiş günahları
bağışlanır"

"Sarfedilen güç ve kuvvet bana ait olmadığı
halde bu nimeti bana yediren, bana rızık olarak takdir buyuran
Allah'â hamd olsun"(Tirmizî, Daavât, 56).

Mefail HIZLI


Konular