Şamil | Kategoriler | Konular

Vedi

VEDÎ

İslâm fıkhının taharetle ilgili
bir tabiri. Küçük abdestten sonra gelen biraz kalınca
yapışkan sıvıdır. Bu sıvı guslü
gerektirmez. Çünkü insandan şehvetle gelen meni değildir.
Fakat abdesti gerektirir. Yani kişi küçük abdest bozsa ve abdest
alsa hemen akabinden de öyle bir sıvı gelse o kimsenin yeniden
abdest alması gerekir (el-Merğınanî, el-Hidâye, I, 17;
İbnü'l-Hümam, Şerhu Fethu'l-Kadîr I, 60; Ayn el-Binâye
Şerhu'l-Kidâye, I, 290).

Hüseyin KAYAPINAR


Konular