Şamil | Kategoriler | Konular

Vatan-ı ikamet

VATAN-I İKÂMET

Bir kimsenin kendi esas memleketinden ayrı olarak,
on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet ettiği yer. Vatan-i
İkâmet'e; Vatan-ı Müstear ve Vatan-ı Hâdis de denilir.
Meselâ, Ankaralı birisi İstanbul'a gider ve orada en az on
beş gün veya daha fazla kalmaya niyetlenirse İstanbul bu
kişi için Vatan-ı İkâmet olmuş olur.

Dinî görevleri yapma konusunda Vatan-ı İkâmet'le
Vatan-ı Asl arasında fark yoktur. Yani Vatan-ı İkâmette
olan kişi de misafire ait olan dinî kolaylıklardan yararlanamaz.

Vatan-ı İkâmet, başka bir Vatan-ı
İkâmetle veya bir Vatan-ı Aslî ile bozulur. Dolayısıyla;
bir memlekette on beş günden fazla kalan bir kimse, kendi
memleketine veya yine onbeş günden daha fazla kalacağı bir
yere gitse ya da kısa da olsa bir yolculuğa çıksa onun
eski Vatan-ı İkâmeti değişmiş olur. Bu durumda
olan kişi o eski Vatan-ı ikâmetine tekrar döner de orada on beş
günden daha az kalırsa misafirdir. Dinin misafire
tanıdığı kolaylıklardan yararlanır (İbn
Abidin, Reddü'l-Muhtar, II,132; Ö. Nasûhi Bilmen, Büyük İslâm
İlmihali, 231, 232, ayrıca bk. Mukîm mad.).

ŞAMIL İA


Konular