Şamil | Kategoriler | Konular

Vatan-ı sükna

VATAN-I SÜKNÂ

Bir kimsenin on beş günden daha az kalmaya
niyetlendiği memleket. Kendi memleketinden en az sefer mesafesi kadar
uzakta olan başka bir yere gidip orada on beş günden fazla
kalmayacak olan kişi için, bu memleket Vatan-ı Süknâ'dır.
Gittiği yerde kaç gün kalacağı belli olmayan kişi
orada on beş günden fazla kalacağı kesin değilse
kaldığı müddetçe misafirdir.

Vatan-ı Süknâ'da bulunan bir kimse, dinimizin
misafire* tanıdığı kolaylıklardan yararlanır.
Dört rek'atli farz namazları iki rek'at kılar. Ramazanda oruç
tutmayabilir. Kendisine cuma namazı farz değildir. Bayram
namazı ve kurban da vacip değildir. Mest giyerse mestin üzerine
üç gün mesh edebilir.

Vatan-ı Süknâ; başka bir Vatan-ı Süknâ
ile, Vatan-ı İkâmetle ve Vatan-ı aslı ile bozulur (İbn
Abidin, Reddü'lMuhtar, II,132; Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam
İlmihali)

ŞAMİL İA


Konular