Şamil | Kategoriler | Konular

Sabur

SABÛR

Allah Teâlâ'nın isimlerinden biri Mübalağa
siğalarından olan Sabûr, çok sabreden anlamında
Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de hiç
geçmeyen sabûr ismi celili sadece, Tirmizî'nin Ebu Hureyre'den rivayet
ettiği "Esmâülhüsnâ: Allah'ın güzel isimleri"
hadisinde (Tirmizi, Deavât, 83) doksan dokuz ismin en sonuncusu olarak
geçer. Allah (c.c) sınamak için yarattığı
insanları, yaptıkları kötülüklerden dolayı hemen
cezalandırmaz. Af dileyip tevbe etmeleri veya kötülüğe
devamlarına imkan vermek suretiyle cezaya daha müstehak olmaları
için onlara mühlet verir, sabreder. Allah'ın sabretmesi, aczinden
değil, bilakis kudretindendir. Çünkü hiç bir insanın, onun
murakabesinden kurtulması mümkün değildir. Bu nedenle, kötülüklerin
bu dünyada hemen cezalandırılmaması insanları
yanıltmamalıdır. Allah'ın sabûr ismi ve sıfatına
bakarak insanların da sabırlı olması gerekir.

Akif KÖTEN


Konular