Şamil | Kategoriler | Konular

Rek' at

REK' AT

Rukû kökünden bir defa oluş bildiren bir mastar
türü; namazın bir bütünlük meydana getiren bölümlerinden her
biri. Rukû, sözlükte; eğilmek, rukû etmek, boyun eğmek,
yoksul düşmek anlamlarına gelir. Bir namazda kıyam, rukû
ve iki secdenin toplamı bir rek'attır. Bir namazda iki defa
kıyam ile rukû ve secdeler bulunursa bu namaz iki rekatlı bir
namaz olur. Üç veya dört defa bulunursa, namaz da üç veya dört
rekatlı sayılır.

Namazların rekat sayıları şu
şekilde sıralanabilir: Sabah namazının iki rekat sünneti,
iki rekat da farzı vardır. Öğle namazının dört
rekat ilk sünneti, dört rekat farzı, iki rekat da son sünneti vardır.
İkindi namazının dört rekat sünneti, dört rekat da farzı
vardır. Akşam namazının üç rekat farzı, iki
rekat da sünneti vardır. Yatsı namazının dört rekat
ilk sünneti, dört rekat farzı, iki rekat da son sünneti vardır.

Vitr namazı üç rekattır. Bayram
namazları ise ikişer rekattır.

Cuma namazının dört rekat ilk sünneti, iki
rekat farzı, dört rekat son sünneti, iki rekat da "vaktin
sünneti" adıyla başka bir sünneti vardır.

Teravih namazı yirmi rekattır. Diğer nâfile
namazlar da en az iki rekat olur (Bu namazların delilleri ve
kılınış şekilleri için bk. "Namaz" mad.).

Hamdi DÖNDÜREN


Konular