Şamil | Kategoriler | Konular

Rebiu'l-ahir

REBİU'L-AHİR

Ay'ın hareketleri esas alınarak
oluşturulmuş olan hicrî takvimin dördüncü ay'ı.
Rebiu's-Sânî olarak da adlandırılmaktadır. Rebî Arapça
(bahar) demektir. Ağaçlar çiçek açtığı zamana
rebiul-evvel, meyvaların olgunlaştığı zamana da
rebiul-ahir denilmekte idi. Ancak, kamerî aylar yılda on küsür
gün fark yaptığı ve Nesi' * (takvim düzeltilmesi) ayetle
yasaklandığı için bu ay, her sene aynı mevsime denk
gelmez.

Şamil İA


Konular