Şamil | Kategoriler | Konular

Remel

REMEL

Koşma, az yağmur yağma; sür'at ve acele;

Hac'ta ızdıba* halinde yani ihramın bir
ucunu sağ koltuğu altından alıp sol omuz üzerine
atarak tavafın ilk üç devresinde adımları kısaltmak
omuzları silkelemek suretiyle süratli ve çalımlı bir
şekilde yürüme anlamında bir terim.

Hz. Peygamber (s.a.s) ashabıyla birlikte hicretin
yedinci yılı Zül-Kade ayında umre yaparlarken müşrikler
onların zor durumda olduklarını, Medine'de
hastalıklara yakalanıp zayıf düştüklerini
söyleyerek Daru'n-nedve önünde toplanıp onları seyre
başlamışlardı. Rasul-i Ekrem (s.a.s) de sağ
omzunu açık bırakarak remel, hervele şeklinde yürümüş
ve, Bu gün onlara kendisini güçlü gösterene Allah rahmet etsin"
buyurmuştur.

Izdıba ve remel, erkekler için sünnettir. Remel
sadece kendisinden sonra sa'y edilmeyecekse remel de yapılmaz. Nafile
tavaflarda sa'y olmadığı için ızdıba ve remel de
yoktur. Vacib olan veda tavafından sonra sa'y olmadığı
için ızdıba ve remelde yapılmaz. Kudum tavafında
remel yapılırsa, ziyaret tavafında yapılmaz.
Şayet kudum tavafında remel yapılmamış ise,
ziyaret tavafında yapılır. Bu daha faziletlidir (Ayrıca
bk. ızdıbâ, hac ve tavaf maddeleri).

Ahmed ARPA


Konular