Şamil | Kategoriler | Konular

Hatim

HATÎM

Kesilmiş, bölünmüş Mescid-i Haram'ın
içerisinde yer alan bölümlerden birinin adı. Kabe'nin kuzey
tarafında Rukn-ı Irâkî ile Rukn-ı Şâmî arasında
Altın Oluğun altında bir metre yüksekliğinde ve bir
buçuk metre eninde olup, iki ucu Kâbe duvarlarından ikişer
metre kadar uzaklıkta, beyaz mermerden yarım dâire
şeklinde bir duvarla çevrili olan yerdir. Hatîm ile Kâbe arasında
bulunan bu yarım daire şeklideki sahanın, yani Hatîm'in
içinin önceden Kabe'nin bir bölümü olmasından dolayı, bu bölüm
özel bir önem taşımaktadır. Bu nedenle Kâbe tavaf
edilirken, buraya ayak basılmaz. Hatîm'in dış
tarafından ve mümkün mertebe yakınından geçilir. Fakat
bu bölümün Kâbe'den olduğuna dair kesin bir delil
bulunmadığı için, Kâbe'ye yönelmeden, sadece bu duvara
karşı namaz kılınamamaktadır. Bu bölüme "Hicr"
veya "Hicr-i İsmail" denilmekte ve Hz. İsmail ve
annesi Hz. Hacer'in kabirlerinin burada olduğu rivayet edilmektedir (Bkz.
A.J. Wennsinck, "Kâbe"maddesi, İA., VI, 6-7; Eyilb Sabri,
Mir'atü'l-Haremeyn, İstanbul, I, 1301).

Erdoğan PAZARBAŞI


Konular