Şamil | Kategoriler | Konular

Hatib

HATÎB

Genelde, yazılı herhangi bir metne
bağlı kalmadan, irticâlen bir toplum huzurunda konuşabilen
kişiye denir. Bu itibarla, meydanlarda seçim propagandası yapan
siyasîler bir hatib sayılabileceği gibi, televizyonda belli
konularda görüşünü irticâlen açıklayabilenler de hatîb
sayılırlar.

Özel manâsıyla ve İslamî literatürde ise
hatîb, cuma ve bayram namazlarında, minberlerde cemaati dinî
konularda aydınlatan veya irşat eden resmî cami görevlilerine
denir. Hatîbler, o günün şartlarına veya haftanın
özelliğine göre bir hutbe hazırlayarak, kabiliyetlerine göre
ya irticâlen veya yazdıkları metinlerden okuyup halka İslâmî
konularda bilgi verirler. Hatîbler bu hutbelerini hem hazırlarken,
hem de cemaate sunarken, halkın kültür seviyesini ve durumunu göz
önüne tane, gür sesle ve tatlı bir üslupla okumaları sonuç
açısından daha etkileyicidir.

Hatîblik mesleği, esasında oldukça eskidir.
Bazı bilgin ve devlet adamları hatîblikle meşhurdur.
Bilhassa İslâm öncesi câhiliyye çağında hatîblik mesleği
oldukça revaçta idi. Bu devirde hatîbler, yılın belli
zamanlarında kurulan panayırlarda halka şiirler okurlar
veya konuşmalar yaparlardı. Özellikle İslâm tarihi açısından
önemli olan bir hatîb vardır ki, adı Kuss b. Sâide idi. Bu
zat hanîf dinine mensup olup, daha sonra Hz. Peygamber, peygamberlikle
görevlendirilmeden, söylediği meşhur bir hutbesinde,
yakında bir peygamberin geleceğini haber vermiş ve halka
putlara tapmamayı tavsiye etmiştir.

Talat SAKALLI


Konular