Şamil | Kategoriler | Konular

Savt

ŞAVT

Gayeye doğru bir defa tur atmak, her işin bir
parçası.

Hacer-i Esved'in bulunduğu köşesinden Kâ'be
sola alınarak, Kâ'be'nin kapısına doğru sağa
gidilmek sûretiyle yapılan devir (tur). Her tur
başladığı yerde yani Hacer-i Esved'te sona erer. Buna
"şavt" denir. Yedi şavt bir tavaf
sayılmaktadır.

Yine Safa ile Merve arasında yapılan "sa'y"ın
her bir turuna da "şavt" denir. Geniş bilgi için bk.
Hac mad.

Abdulmelik ERDOĞAN


Konular