Şamil | Kategoriler | Konular

Secere-i rıdvan

ŞECERE-İ RIDVAN

Bey'atu'r-rıdvan* olarak bilinen ünlü biatın
altında yapıldığı ağaç. Kur'an, "Andolsun
Allah, sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden
razı olmuştur" (el-Feth, 48/48), âyetiyle sidr ya da
semure olduğu söylenen bu ağaçla altında yapılan
biata işaret etmiştir.

Hicretin 7. yılında, Hz. Peygamber, gördüğü
bir rüya üzerine, bin dört yüz Müslümanla birlikte umre yapmak
niyetiyle Mekke'ye doğru hareket etti. Müşriklerin kendilerini
engellemek için ordu hazırladıklarını öğrenen
Hz.Peygamber, Hudeybiye mevkiinde konaklayarak Hz. Osman'ı Mekke'ye
elçi gönderdi. Birkaç gün sonra Hz. Osman'ın şehid
edildiği haberi yayılınca Hz. Peygamber, müşriklerin
anlaşmaya yanaşmayacakları, savaşın kaçınılmaz
olacağı düşüncesiyle Müslümanlardan biat istedi.
Müslümanlar, "ölünceye kadar sebat edip asla kaçmayacaklarına"
dair söz vererek biat ettiler. Ancak daha sonra görüşmeler
başladı, Hz. Osman'ın şehid edilmediği ortaya çıktı
ve Müslümanlar için çok hayırlı sonuçlar doğuran
Hudeybiye Andlaşması * imzalandı .

Altında biatın gerçekleştiği sidr
ya da semure ağacıyla ilgili çeşitli rivayetler
vardır. Bunlardan en yaygın olanına göre Müslümanların
kutsallık atfederek altında namaz
kıldıklarını duyan Hz. Ömer, bu ağacı
kestirmiştir. Ancak, daha sonra yeri unutulduğu için diğer
ağaçlardan ayırdedilemediğini bildiren rivayetler de
bulunmaktadır (Bu rivayetler için bkz. Tefhimu'l-Kur'an,
İstanbul 1991, V, 418).

Ahmet ÖZALP


Konular