Şamil | Kategoriler | Konular

Ruşeniye

RÛŞENİYE

Halvetiye tarikatının kollarından biri.
Bu tarikatın şeyhlerinin büyüklerinden biri olan Dede Ömer
Rûşenî tarafından kurulmuştur. Dede Ömer, Aydınlı
olup tahsilini Bursa'da tamamlamış ve peşinden Halvetiye
şeyhi Seyyid Yahya'ya intisab etmiştir. Akkoyunlu hükümdarlarından
olan Sultan Hasan ve Sultan Yakub'un davetlerini kabul ederek
hayatının sonuna kadar kaldığı Tebriz'e gitti.

Rûşenilerin tamamı Sünnî olup, tarikat
adabı ve seyr-u sulûk uslûbu, Halvetiye ile aynı nitelikleri
taşımaktadır. Rûşenîlik, sürekli zikirle meşgul
olup, dünya zevk ve bağlılığından kurtularak
hakka ulaşmayı hedef alır. Sonraları Rûşenilik
bazı değişikliklerle Gülşehrîlik adını
almış ve bu adla devam etmiştir.

Şamil İA


Konular