Şamil | Kategoriler | Konular

Riyazet

RİYAZET

Zühd ve takva maksadıyla dünya zevklerinden kaçınma
ve nefsin isteklerini yenmeye çalışma.

Tasavvufi hal ve makamları elde etmek için
harcanan sürekli ve düzenli çabalara mücahede ve riyazet denir.
Riyazet daha ziyade, nefsin arzularına karşı koymak; mücahede
ise Ahlâk değişmesini sağlamak demektir. Riyazet ve mücahede
yolu tasfiye yoludur. Bu yolda olanlar gerek hak, gerekse halk ile olan
muamelelerinde sadakât üzere olurlar. Çünkü bu yol ebrâr*yoludur.
İnsanın dünyaya bağlı bütün eğilimlerinden
sıyrılması, kendini Allah'a adaması anlamına
gelen riyazetin amacı, insan nefsini eğitmek, Allah sevgisi
dışında kalan bütün istekleri yok etmektir. Allah'tan başka
bir şey düşünmemek, daima zikir ve ibadetle meşgul
olmaktır. Netice olarak riyazet, genellikle takva ve vera;
doğruluk; keşf ve ilham sahibi olmak için yapılır (Kuşeyri
risalesi, (Terc.) Süleyman Uludağ, 21-22; Cavit Sunar, Tasavvuf
Tarihi, 185; H. Kamil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdai, 213). Riyazet
Kur'an ve sünnet çerçevesi içinde olmalı. Bidât ibadetlerle veya
İslamın öngörmediği, koymadığı bir teabbud
biçimi ile yapılması asla caiz değildir. Riyazet
yapıyorum diye İslam'a bid'at sokmak İslâmdan sapmadır.

Ahmed ARPA


Konular