Şamil | Kategoriler | Konular

Hz. rukayye (r.a)

Hz. RUKAYYE (r.a)

Hz. Muhammed (s.a.s)'in ikinci kızı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) ilk
evliliğini Hz. Hatice ile yapmıştı. İbrahim
dışında diğer çocukların annesi Hz. Hatice idi.
Kızların ilki Hz. Zeyneb, ikincisi de Hz. Rukayye'dir.
Doğduğu zaman Rasûlüllah (s.a.s) otuz üç yaşında
bulunuyordu. Hz. Rukayye, Peygamber Efendimizin risâletinden önce Ebu
Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlanmıştı. Ancak Hz.
Peygamber, İslâm dinini tebliğe başlayınca ve Ebu
Leheb hakkında "Ebu Leheb'in elleri kurusun" meâliyle başlayan
Tebbet süresi nâzil olunca, Utbe'nin annesi Ümmü Cemil "Muhammed
bizi hicvetti" diyerek, oğlunu Rukâyye'yi boşaması için
kışkırtmaya başladı. Babası Ebu Leheb de
oğlunu yanına çağırarak "Oğlum! Muhammed'in
kızından ayrılmayacak olursan, ben senden
ayrılırım" dedi. Utbe, annesi ve babasının
teşvikiyle Rukayye'yi zifaf vuku bulmadan önce boşadı. Hz.
Peygamber (s.a.s) bunun akabinde kızını Hz. Osman (r.a) ile
evlendirdi. Bu evlilik Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğinden
sonra gerçekleşmiştir.

Hz. Rukayye, Hz. Osman (r.a) ile evlendikten sonra
birlikte Habeşistan'a hicret eden ilk kafile içinde yer almıştı.
Hz. Muhammed (s.a.s), uzun süre kızı Rukayye'den bir haber
alamamış, nihayet bir kadın gelerek, onu kocası ile
birlikte gördüğünü söylemişti. Bunun üzerine Rasûlüllah
(s.a.s) "Osman, Hz. İbrahim ile Hz. Lût'tan sonra karısı
ile birlikte hicret eden ilk adamdır" buyurmuştu. Hz.
Rukayye, Habeşistan'da bulunduğu sırada Abdullah
adında bir çocuk doğurmuştu. Hz. Rukayye'nin bu ilk ve tek
çocuğu, rivâyete göre altı yaşında vefat
etmiştir.

Hz. Rukayye, yine eşiyle birlikte
Habeşistan'dan Mekke'ye dönmüş ve oradan da Medine'ye hicret
etmişti. Bedir savaşından kısa bir süre önce Hz.
Rukayye rahatsızlanmış, bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.s)
Hz. Osman (r.a)'a savaşa gitmemesi konusunda izin vererek
hanımının yanında kalmasını istemişti.
Bedir savaşının zafer haberini Zeyd b. Hârise'nin
Medine'ye ulaştırdığı gün, Hz. Rukayye ruhunu
Allah'a teslim etmişti. Rasûlüllah (s.a.s) da Bedir savaşı
yüzünden, çok sevdiği kızının cenazesinde
bulunamamıştı. Hz. Osman (r.a)'a iki nur sahibi
anlamına gelen "Zünnüreyn" lakabının verilmesi,
Hz. Peygamber (s.a.s)'in kızları Hz. Rukayye'nin vefatından
sonra Ümmü Gülsüm ile evlenmesi sebebiyledir.

H. 2/M. 624 yılında vefat eden Hz.
Rukayye'nin cenazesini Ümmü Eymen yıkadı. Kocası Hz.
Osman (r.a) da eşinin cenaze namazını
kıldırdı. Sonra da Medine'de Mescid-i Nebî'nin yanındaki
el-Baki' * mezarlığında toprağa verildi.

Mefail HIZLI


Konular