Şamil | Kategoriler | Konular

Mukaddesat

MUKADDESÂT

Mukaddes kelimesinin çoğulu; kutsal, mübarek,
kutlu ve temiz şeyler; Allah Teâlâ ile ilgili olan ve manevî bir
büyüklüğü bulunan kutsal, pak değerler. Cenab-ı Allah
ve O'nun isimleri, kitapları ve peygamberleri kutsaldır. Din,
îman, ibadetler, Kâbe, cami ve mescitler ve bunlarla ilgili olan herşey
de mübârek ve kutsaldır.

Mukaddesâta saygı göstermek bütün
müslümanların kaçınılmaz görevleri arasındadır.
Bu saygının şekli mukaddesâtın hüviyetine göre değişir.
Cenâb-ı Hak'ın mübârek isimlerinden biri anıldığında
"celle-celâlühû" veya "teâlâ" gibi bir ifade
kullanmak, Kur'ân-ı abdestli olarak ele almak, hayırlı her
işe besmele ile başlamak, Peygamberimizin ismi okununca salât-ü
selâm getirmek, diğer peygamberlerin ismi geçince "aleyhisselâm",
bir sahâbeden bahsedildiğinde "radıyallahü anh"
demek, İslâm terbiyesinin gereğidir.

Kur'an'a, din ve îmâna, peygamberlerden birine veya
bir İslâm mabedine -hâşâ- sövmek, bunları hafife almak
küfürdür. Kur'an-ı Kerîm'i veya herhangi bir din kitabını
kasten pis bir yere atmak da böyledir. Bu durumda olan kimsenin derhal
tövbe edip imanını ve evli ise nikâhını tazelemesi
gerekir.

Şamil İA


Konular