Şamil | Kategoriler | Konular

Muhtazar

MUHTAZAR

Kendisinde ölüm belirtileri görülen hasta. Bir
güçlük yoksa böyle bir kimse sağ yanı üzerine kıbleye
doğru çevrilir. Yahut ayakları kıble tarafına
getirilip başı biraz yükseltilerek sırt üstü yatırılır.
Böylece muhtazarın yüzü gökyüzüne değil kıbleye yöneltilmiş
olur. Eğer hasta tamamen komaya girmemiş, söyleneni anlayıp
tekrar edebilecek durumda ise uygun biri ona Kelimeyi Tevhid'i telkin eder.
Yani onun yanında duyacağı şekilde zaman zaman "Lâ
ilâhe illallah Muhammedun Rasûlullah" der. Bu telkini yapmak
sünnettir. Telkin esnasında "sen de söyle" diye
ısrar etmek veya bağırmak doğru değildir.
Muhtazarın yanında Yasîn ve Ra'd sûrelerini okumak da
müstehaptır.

Abdüsselam ARI


Konular