Şamil | Kategoriler | Konular

Muhazat

MUHÂZÂT

Bir kimsenin karşısına geçme, ona karşı
durma; cemaatle namaz kılarken bir kadının veya
yetişkin bir kız çocuğunun bir erkeğin önünde veya
hizasında arada engel olmaksızın durarak namaz
kılması anlamında bir fıkıh terimi. Böyle bir
durumda önünde veya hizasında kadın bulunan erkeğin
namazı bozulur. Fakat kadının namazı sahihtir.

Namaz kılacak cemaat değişik gruplardan
oluştuğu zaman saflar; en önde erkekler, sonra erkek çocuklar,
sonra kadınlar daha sonra da kız çocuklar bulunmak üzere
düzenlenir. Bu düzenlemeye erkeklerle erkek çocukların
uymaması namaza bir zarar vermez. Ama erkeklerle kadınların
uymaması durumunda kadınla aynı hizada bulunan erkeğin
namazı bozulur. Muhazatta erkeğin namazının geçersiz
olması bazı şartlara bağlıdır:

1- Cemaate namaz kıldıran imam
kadınların da imamı olmaya niyet etmiş
olmalıdır.

2- Erkekten ileri veya onun hizasında namaz
kılan kadın erginlik çağına gelmiş veya
yetişkin bir kız olmalıdır. Bu kadının
akraba, hanım veya yabancı bir kadın olması neticeyi
değiştirmez.

3- Muhazat bir rükün süresince devam etmelidir.

4- Muhazat secdeli ve rükûlu bir namazda olmalıdır.
Cenaze namazında muhazat namaz için bir engel teşkil etmez.

5- Erkek ve onun hizasında bulunan kadın
aynı namazı birlikte cemaat olarak eda etmiş
olmalıdır. Şayet aynı namazı erkekle kadın
yan yana durarak tek başına kılsalar veya biri tek
başına, diğeri cemaatle kılsa eda yönünden ortaklı
olmadığı için namazı sahihtir.

6- Erkekle kadın aynı yerde
olmalıdır. Biri caminin alt, diğeri üst katında
aynı hizada namaz kılsalar namazları sahih olur.

7- Erkek ile kadın arasında bir engel
olmamalıdır. Arada direk veya bir kişilik bir boşluk
olursa muhazat namaza zarar vermez.

Bu şartlar bulunur ve erkeklerin safı
önünde kadınlar bir saf tutup namaz kılsalar erkeklerin
hepsinin namazı bozulur. Erkekler arasında üç kadın
bulunsa bunların sağ ve solundan birer erkek ile
arkalarındaki her saftan üç erkeğin namazı bozulur. Ama
iki veya bir kadın olursa sadece sağ ve soldan birer erkekle,
arkadan iki veya bir erkeğin namazı bozulur.

Namazı bozulan erkekler birer engel durumunda
olduklarından diğerlerinin namazı bozulmaz (Hâşiyetü't
Tahâvî, s. 267-268; Halebi Sağîr s. 304-305. Kamus Tercümesi IV,
s. 916. Ö. N. Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, 151-152).

Abdüsselâm ARI


Konular