Şamil | Kategoriler | Konular

Muhrim

MUHRİM

İhrama bürünmüş, ihramlı kişi;
hacc ve umre niyeti ile telbiye getirerek ihram'a giren kimse
anlamında bir fıkıh terimi. Hacc veya umre'ye giden
kimseler mikat denilen yerlerde ihrama girerler. Burada ihrama girmek
vacip olup, buradan ihram'a girmeden geçmek caiz değildir. Mekke'nin
dışından gelenler için beş ayn mikat* yeri
vardır.

Hacca ve umreye gidecek kişi hangi yoldan
gidecekse o yolun mikatında ihrama girmek zorundadır.

Mikat sınırından içeride oturanlarla
Mekke'de oturanlar Hill ve Harem bölgesinde ihrama girerler.

Muhrim'in, ihrama girdikten sonra ihramlı
bulunduğu sürede, ihramdan çıkıncaya kadar diğer
zamanlarda helâl olan bazı fiil ve davranışları
yapması yasaktır.

Bu yasaklara "İhram yasakları"
denir. Bunlardan birisini yaptığı zaman yasağına
göre cezaya çarptırılır (bk. Hacc mad.).

Muhrim'e yasak olan fiil ve davranışları
iki ana başlık altında toplamak mümkündür:
İhramlının vücudu ile ve giyimi ile ilgili yasaklar.

A- İhramlının vücudu ile ilgili
yasaklar

Saç veya sakal tıraşı olmak,
bıyıkları kesmek, kasık ve koltuk altı
kıllarını yolmak veya traş etmek, vücudun diğer
yerlerindeki kıllarını yolmak veya traş etmek,
tırnak kesmek, süslenmek maksadıyla saç, sakal ve bıyıkları
yağlamak veya kınalamak, kadınlara ruj kullanmak (Kokusuz sürme
çekmek caizdir).

Vücuda veya ihrama (Kadınlar elbiselerine) güzel
koku sürmek; kokulu sabun kullanmak.

Cinsi münasebet veya öpüşmek, oynaşmak vb.
gibi cinsi münasebete götüren davranışlarda bulunmak.

Avlanmak, avcıya avını göstermek veya
avcıya yardımcı olmak ve av hayvanlarına zarar vermek
(Ayağını veya kanadını kırmak,
yuvasını yıkmak gibi). Bu yasak kara av hayvanlarına
mahsustur. Evcil hayvanların kesilmesi ve deniz avı,
ihramlıya yasak değildir.

Harem bölgesindeki bitkilerin kesilmesi veya koparılması
da ihramlıya yasaktır.

İslâm'ın yasak kıldığı
hareketleri yapmak (fusuk) başkaları ile tartışmak,
kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak
(cidal) ihramlıya yasaktır.

Bu hususta ihramlının nasıl
davranacağını Kur'ân-ı Kerim şöyle izah eder:
"Hacc bilinen aylardadır. Kim hacca başlayarak ,ihrama
girerek) onu kendisine farz kılarsa, artık haccda cinsi temas, sövme,
kavga etme yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir.
Azığınızı alın; azıkların en
hayırlısı Allah'tan korkmaktır. O halde ey akıl
sahipleri benden korkun" (el-Bakara, 2/197).

B- Giyim ve Giyim eşyası ile ilgili yasaklar

Dikilmiş elbise giymek. Bundan maksat
dikilmiş veya örülmüş şeylerdir. (Beline para kemeri
bağlayabilir. İzar ve ridasını iğne ile
tutturabilir) başını örtmek, takke, sarık ve bere
giymek. (Gölgelenmek için şemsiye kullanmakta bir sakınca
yoktur) Üstü ve topukları kapalı ayakkabı ve çorap
giyinmek. (Topukları ve parmakları örtmeyecek takunya
giyebilir). Eldiven giymek.

Giyimle ilgili bu yasaklar sadece erkeklere aittir. Kadınlar
bunlara dahil değildir. Kadınlar İslâmî olan kıyafetlerini
hacc ve umrede de giyerler (geniş bilgi için bk. Hacc mad.).

Abdullah CİHANGİR


Konular