Şamil | Kategoriler | Konular

Murahık

MURAHIK

Büluğ yaşına yaklaşmış
kimse anlamında bir fıkıh terimi. Büluğ çağına
ulaştığı halde baliğ olmamış
erkeğe "murahık", kadına da
"murahıka" denilir.

Çocuklukla gençlik dönemi arasında kalan
erkeğe murahık, kadına murahıka denir. Bu dönemde
insan çocukluğu geride bırakmıştır, gençlik
dönemine henüz girmemiştir. Bu dönem hakikaten veya hükmen baliğ
oluncaya kadar devam eder.

Büluğ yaşının
başlangıcı, erkeklerde on iki, kızlarda dokuzdur. Büluğ
çağının son sınırı erkekte ve kadında
on beştir.

Büluğ yaşının son
sınırına gelmediği halde ihtilam olan erkek ve hamile
olan kadın hakikaten baliğ sayılır. On beş
yaşına ulaşan erkek ve kadında ihtilam olma, hamile
kalma özelliği görülmese bile bunlar hükmen baliğ
sayılırlar. Her iki halde de murahık ve
murahıkalık özelliğini kaybederler; baliğ ve
baliğa olurlar.

Şâmil İA


Konular