Şamil | Kategoriler | Konular

Kadir suresi

KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci sûresi. Beş
âyet; otuz kelime ve yüzyirmi harften oluşur. Fasılası
"râ" harfidir. İsmini ilk âyetinde geçen "kadr"
kelimesinden alan bu sûrenin Mekke'de mi, yoksa Medine'de mi indiği
konusunda ihtilaf vardır.

Sûre, insanlara Kur'an'ın değeri ve önemi
hakkında bilgi vermektedir. Allahü Teâlâ, el-Hicr Sûresinde
"Bunu biz indirdik"buyurur. Yani Hz. Peygamber (s.a.s)'in arzusu
ile değil bizim dilememiz sonucu indirilen apaçık bir
kitaptır 0.

Kadr sözcüğü burada şu iki anlamda
kullanılmış olabilir: Bunlardan biri, takdir
anlamıdır. Allah bu gece takdirleri yani kaderleri uygulamak
üzere meleklere emir verir. Bunu, Duhân Sûresindeki şu âyet
destekliyor: "O gece katımızdan her hikmetli emir
sadır olur. " Diğer anlamı ise, azamet ve
şereftir. Bu husus, sûrenin "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır"
âyetinde ifade edilmektedir. Nasıl daha hayırlı
olmasın ki, Allah'ın insanlığa son mesajı bu
gecede indirilmeğe başlanmıştır. Gece,
değerini bu olaydan almaktadır. Ve bu geceyi anmak,
insanlığa rahmet olarak Kur'an'ın inmeğe
başladığı bu geceyi ihya etmek müslümanlara tavsiye
edilmiştir.

Kadir gecesinin hangi gün olduğu konusunda birçok
görüş ileri sürülmüştür. Ancak ümmetin büyük
âlimlerinin çoğunluğunun görüşü, Ramazan ayının
yirmiyedinci gecesi olduğu şeklindedir.

O gece öyle bir gecedir ki Kur'an âyetleri Hz.
Muhammed (s.a.s) in kalbine inmeye başladığı gecedir.

İslâm, hiç bir zaman dış görünüşü
benimseyen, şekle önem veren şekilci bir din değildir. Bin
aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bugünkü anlaşıldığı
şekilde "Bir gecelik ibadetle bütün günahlardan arınılacak"
görüşü ancak muttakiler, inanmış samimi müslümanlar
için geçerlidir. Ancak böyle insanların o gecedeki ibadetleri
makbul olur, ve Kur'an'ın nâzil olduğu o ilk manaya
erişilebilir. Kadir gecesini * hatırlayıp o geceyi imanla
ve sevabını umarak geçirmek İslâm'ın sağlam ve
bir bütün olan terbiye metodunun bir yanını
oluşturmaktadır.

Sûrenin anlamı şöyledir: "Biz o (Kur'an)'ı
Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden
bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve
Ruh, o gece Rablerinin izniyle (o yıl takdir edilmis olan) her
iş için iner de iner. Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya
kadar. ".

M. Sait ŞİMŞEK


Konular