Şamil | Kategoriler | Konular

Hazene-ı cehennem

HAZENE-İ CEHENNEM

"Hazene", muhafız, bekçi cehennem kapısının
bekçi ve görevlileri manasına gelen "hâzin"in çoğuludur.

Sonsuz kudret sahibi olan yüce Rabbimiz, dilediği
herşeyi, hiçbir kimseye ihtiyaç duymadan sadece "ol"
demekle yapabildiği halde, hikmeti gereği birçok meleği
çeşitli vazifelerle görevlendirmiştir. "Hazene-i
Cehennem"de bu görevlilerden bazılarıdır. Bunu Kur'ân-ı
Kerîm'in:

"Cehennemde görev yapanları ancak
meleklerden kıldık" (el-Müddessir, 74/31) âyetinden
anlamak mümkündür.

Rabbimiz bize, cehennemde görevli bekçilerin sayısının
on dokuz olduğunu bildirmektedir.

"Biliyor musun sakar (cehennem) nedir? O, ne geri
bırakır ne de azabdan vazgeçer. İnsanın derisini
kavurur. Üzerinde görevli on dokuz (melek) vardır" (el-Müddessir,
74/27-30).

Kur'ân'ın verdiği bu on dokuz rakamı
üzerinde durup, çeşitli yorumlarda bulunanlar eksik değildir.
Oysa Kur'ân'ın kendisi bunun hikmetini yukarda geçen âyetin devamında
şöyle açıklamaktadır:

"Onların sayısını inkârcılar
için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle
kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiye sahip olsun, iman edenlerin
imanını artırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem
de mü'minler Şüpheye düşmesinler; kalblerinde hastalık
bulunanlarla kâfirler: Allah bu misâlle ne demek istemiştir ki
desinler" (el-Müddessir, 74/31)

Demek ki, inkârcılar ve kalbinde hastalık
bulunanlar "Bu sayıdan ne murad edilmiş" derler ve
muhtemelen; "ondokuz kişi cehennemliklere nasıl güç
yetirecek?" şeklinde konuyu küçümsemek isterler. Belki de bu
görevlilerin, Allah'ın kendilerine büyük bir güç verdiği
meleklerden olduğunu düşünemiyorlar. Böyle bir ihtimale
Cenab-ı Allah'ın cevabı:

"Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi,
yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.
Üzerinde iri yapılı, kaba ve sert tabiatlı, Allah'ın
kendilerine verdiği buyruklarına baş kaldırmayan,
kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır" (et-Tahrîm,
66/6).

Öyle melekler ki, yalvarıp yakarma,
ağlayıp sızlama onları etkilemez, görevlerini
yapmaktan bir nebze olsun alıkoymaz.

"Hazene-i cehennem"in önde gelen ismi
Mâlik'tir. Kur'ân, cehennemliklerin çektikleri azaptan kurtulmak için:

" Ey Mâlik (dile de) Rabbin bizim işimizi
bitirsin! Diye seslenirler. Mâlik de, siz böyle kalacaksınız,
der" (ez-Zuhruf, 43/77).

Peygamber (s.a.s) de, rüyasında kendisine
cehennem ehlinin durumu gösterilirken, önündeki ateşi yakmakla
meşgul birine gözü takılır. Kim olduğunu
sorduğunda: "Cehennem bekçisi Mâliktir" cevabını
alır (Buhâri, Cenâiz, 93).

Halid ERBOĞA


Konular