Şamil | Kategoriler | Konular

El-ıyazu bıllah

EL-IYÂZU BİLLAH

Allah'a sığınmak, "Allah'a
sığınırım", "Allah'a
sığınırız" veya "Allah esirgesin"
anlamında kullanılan bir terim.

İnsan kızınca şeytan hemen onun
nefsine hâkim olur. Çünkü, kızgınlık anında insan
heyecana kapılmış, nefsinin hâkimiyetini elinden kaçırmış,
dizginlerini kaybetmiştir. İşte bunun içindir ki yüce
Rabbimiz kızgınlığın yatışması ve
şeytanı kendi yoluna sürmek için Allah'a sığınmayı
ve O'ndan yardım dilemeyi emrediyor.

"Eğer şeytan tarafından sana bir
vesvese gelirse Allah'a sığın (fe's-teîz billah); Allah
her şeyi en iyi işiten ve en iyi bilendir" (el-A'râf,
7/200).

El-Iyâzu Billah'tan, Allah'ın fâili mutlak oluşunu
şuhûd etmek ve bu şuhûd ile huzura ermek maksadını
anlamak mümkündür.

Allah'a sığınmaktan bir diğer
maksat, izin istemek ve kapıyı çalmaktır. Meliklerden
birinin kapısına gelen bir kişi, ancak izin aldıktan
sonra huzura erebilir. Kur'an-ı Kerîm okumak isteyen bir kimse de
Mevlâ'sına münâcâtla huzuruna girmek dilemektedir. O halde, insanın
türlü türlü kötülük ve fuzuli sözlerle kirlenen dilini temizlemesi
gerekir ki, bu da ancak Allah'a sığınmakla mümkün olur.

İrfan sahipleri, Allah'a
sığınmanın mütekarribin'in (Allah'a yakınlık
kazananların) yolu, Allah'tan korkanların dayanağı, günahkârların
hoşnutluk umudu, helâka uğrayanların tevbesi ve
sevgililerin sevinç kaynağı olduğunu söylerler.

Peygamber efendimiz (s.a.s.), Cebrail tarafından
ilk getirilen; "İstiâze" (Allah'a sığınma
ifadesi olan Eûzü) ile "Besmele" ve "İkra" sûresidir.
İstiâzede bulunan kelimeler, fiiliyle, sıfatiyye ve zâtıyye
olmak üzere üç tanedir. Peygamber efendimizin buyurduğu "Allah'ım,
senin gazâbından rızana, îkâbından (cezalandırmandan)
affına ve senden sana sığınırım"
hadisinde bunları görebiliriz (Müslim, Salât, 222; Ebû Dâvûd,
Salât, 148; Tirmizî, Daavât, 112).

Ayrıca her türlü fitneden, küfürden, borçtan,
kötü insanlardan, sihir ve sihirbazlardan, nefsin ve Deccal'ın
şerrinden, Cehennem ateşinden, bunaklıktan, zulüm ve
zâlimlerden, dünyevi afetlerden, fakirlikten, Allah'a sığınmak
gerektiğini Hz. Peygamber (s.a.s.) birçok hadis-i şeriflerinde
bildirmiştir.

Hasan Fehmi KUMANLIOĞLU


Konular