Şamil | Kategoriler | Konular

Zemm

ZEMM

Kötüleme, kınama. Başkalarında bulunan
veya bulunmayan kusurları, başkalarına hoş gelecek,
onları güldürüp eğlendirecek şekilde dile getirme. Bir müslümanın,
başkalarının kusurlarıyla değil de, bizzat kendi
kusurlarıyla ilgilenmesi ve onları düzeltmeye çalışması
gerektiren, nefsini unutarak, hatta unutturarak
başkalarının kusurlarını dile getirmesi çok
kötü bir huydur. Böyle davrananlar bir taraftan kendi kusurlarını
görüp düzeltmekten geri kalırken, öbür taraftan başkalarını
kırıp gücendirmek suretiyle onların hukukuna da tecavüz
etmiş olurlar. Bu nedenle, kişi, kendi kusurlarını ve
başkalarının sevaplarını görürse daha doğru
davranmış olur. Başkalarını ayıplamak
anlamına da gelen zemm, müslümanları birbirine düşüren,
aralarını açan bir davranış olduğu için Allah
Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Ey İnananlar! Hiç bir
topluluk diğerini alaya almasın, belki de onlar kendilerinden
daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya
almasın, belki onlar daha iyidirler. Kendi kendinizi de
ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın,
inandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü bir
addır. Tevbe etmeyenler, işte zalimler onlardır" (el-Hucurât,
49/11).

Arif KÖTEN


Konular