Şamil | Kategoriler | Konular

Zelle

ZELLE

Ayak sürçmesi, ayak kayması.

"Peygamberlerin hata ile veya unutarak
yaptıklara kusurları, ifade eden bir terim (Aliyyü'l-Karî,
Şerhu Fıkhı'l-Ekber, Mısır 1323, 51, 53).

Peygamberler aslında günah işlemezler. Onlar
"İsmet" sıfatına sahiptirler. Ancak, istemeden
bazı kusurlar işlemeleri de mümkündür. Şu kadar var ki böyle
bir hata işleyen peygamber hatasına devam etmez. Allah onu
derhal uyararak hatadan uzaklaştırır,
yanlışını düzeltir.

Zelle, efdal (en üstün) olanı terkedip,
fadıl (üstün) olanı yapmaktır şeklinde de izah
edilir (Ebu'l-Berekât Abdullah en-Nesefî, Tefsir, IV, 365). Bu izaha
göre, zelle bir kusur olmaz. Fakat peygamberlere yakışan daima
en üstün olan davranışta bulunmak olduğu için, zelle işleyen
Peygamber'in dikkati çekilir.

Şamil İA


Konular