Şamil | Kategoriler | Konular

Zenginlik

ZENGİNLİK

İhtiyaçtan fazla mala sahip olma.
İnsanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için
Allah Teâlâ pek çok nimet yaratmış ve bunları meşru
yollarla elde etmesine (mülkiyet hakkı) izin vermiştir. Çeşitli
sebeplerle bazı insanlar ihtiyaçlarından daha fazla mala sahip
olurken, bazıları ihtiyaçlarını dahi
karşılayamazlar. İslâm'a göre ancak; tarım, sanayi,
ticaret, çalışma, hibe, miras. gibi helal kazanç yollarıyla
elde edilen zenginlik meşrudur. Kumar, çeşitli şans
oyunları, çalma, gasp, hileli ticaret.. gibi haram yollarla elde
edilen zenginlik ise meşru değildir.

Zenginlik bazı dinî sorumlulukları
gerektirir; zekât, hacc, kurban, sadaka, hayır-hasenât gibi. Bu
tür ibadetlere ve insanlara yardıma vesile olacağı için
helal olsa da gereği yerine getirilmeyen zenginlikler ise
yerilmiştir. Diğer taraftan İslâm sadece dünya malına
dayanan, geçici ve yok olucu olan mal zenginliğini değil, belki
bundan daha çok, gönül ve davranış zenginliğini (takva
ve güzel ahlak) tavsiye etmiştir. İmtihan için insanları
farklı yapı ve kabiliyetlerde yaratan, onlara farklı
nimetler veren Allah Teâlâ, servetin sadece zenginler arasında
dolaşan dar bir mülkiyet haline gelmemesini, tabana yayılmasını
(el-Haşr, 59/7) tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere
zekât, sadaka yardım gibi şeyleri emretmiştir. Bu
tedbirler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi
farklılıkların azalmasını, yardımlaşma
ve insanların birbirine yaklaşmasını ve böylece sağlam
bir toplum yapısının oluşmasını sağlar.
Dinî vecibeleri yerine getirse de zenginler, kazandıklar malı lüks
ve israf içinde, başkalarını kıskandıracak bir
şekilde harcayamazlar. Kazanmada olduğu gibi harcamada da
meşruiyet çizgisinden ayrılmamak gerekir. Her nimetin şükrü
kendi cinsiyle olacağından, zenginliğin şükrü,
muhtaçlara yardım etmek suretiyle yerine getirilir. Diğer
taraftan iddihar, yani mal ve paraların bloke edilmesi ve üretim,
ticaret, harcama vb. ile ekonomiye sokulmaması da dinen doğru
değildir. Allah, çalışıp kazanan, kazancını
verimli ve hayırlı yerlerde harcayan kullarını sever.
Zenginlik hem yatırımlara yöneltilerek yeni iş
sahaları açılmasına hem de infak edilmek suretiyle sosyal
mutluluk ve refahın artmasına, böylece şükrün yerine
getirilmesine vesile olmalıdır.

Arif KÖTEN


Konular