Şamil | Kategoriler | Konular

Vuslat

VUSLAT

Erişmek, ermek, varmak, ulaşmak. Tasavvufta
Allah'a ulaşarak O'nunla birlikte olma hali. Aynı hal vasl,
visal, vusûl kelimeleriyle de anlatılır. Vuslat halini gerçekleştiren
mutasavvıfa vasıl ya da vasıl-ı Hak denir. Vuslat
halinin tersi de hicran, firkat, firak, fasl, infsal ve inkıta
kelimeleriyle dile getirilir.

Mutasavvıflar izledikleri amaç ve yöntemleri bakımından
beri sülûk, diğeri vusûl ehli olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Vusûl ehli sûfiler meczublardır. Sülûk ehlinin de bir bölümü
doğrudan Allah'a ulaşmayı amaç edinirler. Bunlar mutasavvıflar
ve melamilerdir. Sülûk ehlinin diğer bölümü ise Allah'ı
değil, yalnızca Cennet'i isterler. Bunlara da zahid, âbid ve
fakir gibi adlar verilir.

Bir başka yoruma göre tasavvufla ilgilenenler
talib, mürid, salik ve vasıl olarak anılan dört dereceye ayrılırlar.
Talib, tarikata girmek isteyen kişidir. Mürid, tarikata girmiş
kişiye denir. Salik, tarikata girdikten sonra manevî yolculuğa
başlayan, seyr sülûke giren kişi demektir. Vasıl ise
manevî yolculuğun sonuna ulaşan, vuslatı gerçekleştiren
kişidir. Mürid sahib-i vakt; salih sahib-i hal; vasıl sahib-i
nefstir. Mürid iradede yorgundur; salik menziller peşinde koşup
durur, telvin sahibidir, sürekli bir halden diğerine geçmektedir;
vasıl temkin sahibidir, hallerden etkilenmez, hiçbir zorlama olmadan
vecd içinde Allah'ın güzelliğine dalıp gitmiştir.

Ahmet ÖZALP


Konular