Şamil | Kategoriler | Konular

Yalan yemin

YALAN YEMİN

Vakıaya aykırı olan bir şeyin
doğruluğuna yemin etmek.

Yalan yere yemin eden kişi, Allah'ı yeminine
şahid göstererek insanları kandırmak istediği için
O'nun mukaddes adını istismar etmekte, O'na iftirada
bulunmaktadır. Bu nedenle Hz. Peygamber, büyük günahların en
büyüklerinden birinin de yalan yemin olduğunu söylemiştir.
(Buharî, Edeb, 6). "Birbirinizi aldatmak için (yalan) yemin
etmeyin, bu yüzden yere sağlam basan ayak sürçebilir ve Allah
yolundan alıkoymanıza karşılık kötü bir azab
tadarsınız. Bunun için size (ahirette de) büyük bir azab vardır"
(Nahl,16/94) âyeti, yalan yeminin cezasının ilahî azab olduğunu
belirtmektedir.

Bir kimse geleceğe yönelik yaptığı
bir yemini bozduğunda, kefaretini ödemek suretiyle yeminin günahından
kurtulur (bk. Yemin Keffareti); fakat yalan yemin öyle büyük bir
günahtır ki, onun cezasını keffaret dahi düşüremeyeceği
için, yalan yeminde keffaret olmaz. Böyle bir günah işleyen
kişi, yalanına şahid gösterdiği Allah'a tevbe etmeli,
af dilemeli ve bir daha bu günahı işlememelidir. Onun günahım
ancak Allah affedebilir. Yalan yeminle başkalarının
hakkı alınmışsa, velev ki bu kanun yoluyla olsun,
ikinci bir günah daha işlenmiş olur. Haksız yere elde
edilen bu hak, sahibine ödenmedikçe tevbe ile kurtuluş olmaz.
Mesela bir kimse, ödemediği borcunu bile bile "ödedim"
diye yemin etse, karşı taraf da alacağını isbat
edemese ve hâkim, yalan yemin edenin borçsuz olduğuna hükmetse, bu
kişi iki büyük günahı birden işlemiş olur. Bir de
dikkatsizlik, kötü alışkanlık, hata... gibi sebeplerle
yalan yere yemin etmek durumuna düşülür. Şüphesiz ki bunun
günahı diğeri gibi değildir. Fakat gelişi güzel,
lüzumsuz yere Allah'ın adını anmak da bir günahtır.
Bu nedenle dile hakim olmalı, yemini alışkanlık haline
getirmemeli, ancak çok önemli durumlarda yemin etmelidir. Yeminde niyet,
yemin ettirenin maksadına göredir. bu nedenle, yemin eden kişi
kalbinden başka şeyleri geçirerek yemin ederse yine yalan yemin
etmiş olur. Mesela, Ahmed'e olan borcu için yemin ettirilen kişi,
Mehmed'e ödemiş olduğu,borcu kasdederek, borcumu ödedim diye
yemin ederse, yalan yemin etmiş olur (Ayrıca bk. Yemin md.).

Akif KÖTEN


Konular