Şamil | Kategoriler | Konular

Sırat-ı müstakim

SIRAT-I MÜSTAKİM

İslâm, Peygamberlerin yolu, vasat ümmetin yolu,
kulluk, hak yol, din, Sebil-i Rüşd, Sebilü'r-Reşad, hidayet,
hakikat, Sünnet yolu, en doğru yol.

Kur'an-ı Kerim'de Sırat-ı Müstakim çok
çeşitli biçimlerde bir çok âyetlerde vurgulanmaktadır.

el-Fatiha'da "Bizi doğru yola, (Sırat-ı
Müstakim'e) kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet..." buyrulur
(el-Fatiha,1/5-7). Allahu Teâlâ insanlık tarihi boyunca
insanları doğru yola çağıran peygamberler gönderdi.
Son olarak alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.s)'i gönderdi ve ona bir
hidayet olan Kur'an'ı vahyetti. Kur'an'da Allah, doğru yolu açıkladı
ve Hz. Peygamber de o yola davet etti, vahyi tebliğ etti.
Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar vurgulanan Sırat-ı Müstakim
Allah'ın nimet verdiklerinin yoludur.

Maide süresinde "Seva es-Sebil" (ana yol,
hak yol, dosdoğru yol, Allah'ın yolu) şeklindeki ifade
şöyle açıklanmaktadır: "Seva es-Sebil, kişiye tüm
güçlerini, yeteneklerini ve melekelerini geliştirme imkanı
veren, özlemlerini, arzularını, duygularını,
bedeninin ve ruhunun isteklerini uygun şekilde gideren ve doyuran,
başka insanlarla çok yönlü karmaşık ilişkilerini
dengede ve insanlığın iyiliği için kullanma ve değerlendirmede
bireysel ve toplumsal hayatında onu yönlendiren hayat tarzıdır.
Kısaca, bireyin ve toplumun manevî, ahlakî, sosyal, fizikî,
ekonomik, siyasal ve uluslararası sorunlarını doğru, düzgün,
sağlam ve adaletli biçimde çöımesini sağlayan hayat
tarzıdır... Kuranda Seva es-Sebil ve Sırat-ı Müstakim,
doğru yol olarak nitelenmiştir. İnsan kendisini
sayısız, yanlış ve eğri yolların çukurlarından
kurtarıp götürecek doğru yolu çizemez. Bu bakımdan Allah
büyük lütfuyla insanlığa doğru yolu göstermek için
düzenlemelerde bulunmuştur.

Şamil İA


Konular