Şamil | Kategoriler | Konular

Sır saklamak

SIR SAKLAMAK

Açığa çıkmayıp gizli kalması
gereken şeylerin saklanması. Mutlaka yerine getirilmesi gereken
büyük bir fazilettir.

Bazan başkaları tarafından bilinmesi
istenmeyen şeyler olur. Bunlar özel sırlardır. İnsan,
kendi sırlarını kimseye söylememelidir. Çünkü bu
durumda onlar sır olmaktan çıkar. Hz. Ali; "Sır, yani
içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın
zaman sen ona esir olursun" demiştir. Sır saklamakla ilgili
olarak Amr b. el-Âs da şu hikmetli sözleri söylemiştir;
"Kalpler sırların saklandığı yerlerdir.
Dudaklar o yerlerin kilidi, diller de anahtarıdır. Şu halde
her insan sırrının anahtarlarını
saklamalıdır".

Sır saklamada önemli bir husus da başkalarının
bize emânet ettikleri sırları saklamaktır. Bunlar ya
şahıs veya devlet sırrı olabilir. Peygamberimiz ve
ashabı kendilerine söylenen sırları muhafaza eder ve
kimseye açıklamazlardı. Özellikle aile sırlarının
korunması çok önemlidir. Sırların korunmaması münafıklık
âlâmetlerindendir. Aile sırlarını yayanların ise,
kıyâmette en kötü kişiler arasında
sayılacağını Peygamber Efendimiz haber vermiştir
(Müslim, Nikah. 123-124).

Sır saklamak nasıl güzel ve faydalı bir
davranışsa, bunun aksini yapmak da o ölçüde kötü ve zararlı
bir iştir. Başkalarının sırrını
araştırıp ortaya çıkarmak, sonra da onları
ifşa etmek İslâm ahlâkına sığmayan bir
davranıştır. Enes b. Malik'in aşağıdaki sözleri
Ashab-ı kiram'ın sır saklamak konusunda ne kadar titiz
davrandıklarını göstermektedir.

Enes (r.a.) şöyle demiştir:

"Rasûl-i Ekrem (s.a.s) ben çocuklarla oynarken
yanıma geldi ve bize selâm verdi. Beni bir işe yolladı. Bu
yüzden annemin yanına vaktinde gelemedim. Annem, "Neden geç
kaldın", diye sordu. Peygamber beni bir işe
yollamıştı, dedim; "O iş ne idi" deyince,
"o sırdır" dedim. Bunun üzerine annem, "Peygamber'in
sırrını hiç kimseye söyleme" dedi" (Riyâzüs-Salihîn,
II, 103).

Dolayısıyla İslâm'ın ve müslümanların
sırlarını başkalarına ve özellikle kâfir ve
münafıklara karşı korumak mü'minler için önemli bir
görevdir.

Şamil İA


Konular