Şamil | Kategoriler | Konular

Sevgi

SEVGİ

Sevme duygusu, bir kimseye veya birşeye muhabbet
besleme hissi.

Sevgi, insanlarda doğuştan bulunan bir
duygudur. Sevgi, topluma huzuru ve kardeşliği getiren
birleştirici bir unsurdur. Kur'an, kalplerin sevgi ile
birleşmesine önem verir. Mü'minin gönlü sevgi ile doludur. Kin ve
düşmanlık kâfirlerin özelliklerindendir. Allah Teâlâ iman
edenlerin kalplerini sevgi ile birleştirmiş, onları bu
sevgi ve bağlılıkla güçlendirmiştir. Cenab-ı
Hakk şöyle buyuruyor:

"Ve kalplerinin arasını sevgi ile
birleştirdi. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın,
yine onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah,
onların arasını sevgi ile birleştirdi..." (el-Enfal,
8/63).

İnsan için en büyük mutluluk, Allah sevgisine
ulaşmaktır. Allah Teâlâ, zâlimleri, fesatçıları, kâfirleri,
israfçıları, haddi aşanları, kibirlenip böbürlenenleri
sevmez. Buna karşılık takvâ sahiplerini, tevbe edenleri,
sabredenleri, ihsan sahiplerini, adâletle iş görenleri,
ibadetlerini yapanları, tevekkül edenleri sever.

Allah Teâlâ; (Rasûlüm) de ki eğer siz
Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın? (Alû
İmran, 3/31) buyurmuş ve Allah sevgisine ancak O'nun emirlerine
uymak, Peygamberi'nin yolundan gitmekle ulaşılabileceğini
haber vermiştir.

Müslümanın görevi, sevgisini iyiye, güzele ve
meşrû olana yöneltmektir. Sevdiğini Allah için sevmeli,
sevmediğini de yine Allah için sevmemelidir. Allah'ın
sevdiklerini sırf Allah rızası için sevmek,
sevmediklerinden yine O'nun rızasını umarak kaçınmak
gerekir.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Âllah
Teâlâ kıyamet gününde "Benim için birbirlerini sevenler
nerede? Onları gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde Arşın
gölgesinde gölgelendireceğim" buyurur (Müslim Birr ve Sıla,
161).

"Bir kimse din kardeşini severse,
sevdiğini o kişiye söylesin " (Riyazü's-Salihîn, I,
413).

Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a) şöyle demiştir:
"Allah için sev, Allah için buğzet, Allah için dost ol ve
yine O'nun için düşman ol. Çünkü Allah'ın dostluğuna
ancak bu şekilde erişilir" (Y. Kandehlevî, Hadislerle
Müslümanlık, III, 1123).

Şu halde müslüman, her şeye ve herkese
karşı, her türlü çıkar düşüncesinden uzak, sırf
Allah rızası için, samimi bir sevgi beslemelidir.

İnsan ruhunu olgunlaştıran manevî gıdalardan
biri olan sevgi, özellikle çocuklardan esirgenmez. Çocuk ruhunda her
türlü iyiliği filizlendirecek olan şey sevgidir. Sevgiden
mahrum olarak yetişen çocuklar katı yürekli ve zalim olmaya
daha yatkındırlar. Bu mahrumiyet onların ruhunu kesinlikle
olumsuz yönde etkiler.

Şamil İA


Konular