Şamil | Kategoriler | Konular

Mina

MİNA

Mekke ile Arafat arasında, ikisini birbirine
bağlayan yol üzerinde bir yer. Burası birinci ve ikinci Akabe
bey'atlarında Hz. Peygamber (s.a.s) ile Medineliler arasındaki görüşmenin
gerçekleştiği yerdir. Kuzeyinde Sabir dağı
bulunmaktadır. Akabe Cemresi ile Muhassir Vadisi arasında kalan
yere Mina denilir.

Mina'da bulunan Hayf mescidi Selahaddin tarafından
yaptırılmış, daha sonraları 1467
yılında Memluk Sultanı Kayıtbay tarafından
yeniden inşa ettirilmiştir.

Bu bölgeye Mina adının verilmesiyle ilgili
iki görüş vardır.

1- Hz. Âdem (a.s), Mina'dan ayrılmak isteyince
Cebrail ona "temenni et" demiştir. Adem peygamber de
Cenneti temenni etmiş. Bundan dolayı buraya Mina adı
verilmiştir.

2- Burada kurban kesildiği için kan akıtmak
anlamına gelen "Mina" kelimesi "İmna" kökünden
türemiştir. Bu nedenle buraya Mina adı verilmiştir. Bu görüş
daha yaygındır.

Hz. İbrahim, kurban etmek için oğlunu
Mina'ya götürür, sonra Hz. İbrahim'e Allah tarafından bir
kurbanlık verilir. Bu kurbanlığın ne olduğu
hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bir çokları bunun koç olduğunu
belirtmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu olay "Ve fidye olarak ona büyük
bir kurbanlık verdik"(es-Saffat, 37/107) biçiminde açıklanır.

Hz. İbrahim, kendisine engel olmak isteyen
şeytanı burada taşlar, burada kurban keser. Hac ibadeti
yapanlar da burada kurban keserler ve şeytan taşlarlar.

Hz. İbrahim'den sonra tevhid inancından
uzaklaşan insanlar burada şenlikler yapmışlar ve gâyet
güzel münasebetler kurmuşlardır.

Kurban Bayramı'nın birinci günü burada
kurban kesilir. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü
günleri de Cemrelere (Ulâ, Vusta, Akabe) taş atılır. Bu
olaya şeytan taşlama denir (ayrıca bk. Hacc).

Tarihi Mina ile bugünkü Mina arasında
değişiklikler görülmektedir. Mina, Hac mevsimindeki izdiham
göz önüne alınarak müslümanların ibadetlerini daha
sağlıklı yapabilmeleri için her yıl
değişikliğe uğramaktadır.

Cemil ÇİFTÇİ


Konular