Şamil | Kategoriler | Konular

ıttıhad

İTTİHAD

Birleşmek, birlik olup
ayrılığı ortadan kaldırmak.

Yaratıcının bir kişiye veya nesneye
hulul etmesi yaratıcı ile yaratılan bir nesnenin bir
olması hali anlamında bir terim.

Bu gibi inanışlar bazı toplumlarda,
yaratıcının bir nesneye meselâ; bir kaya parçasına
veya bir toteme hulul ettiği, onunla birleştiği
şeklinde gözükür. Bazen bir hayvana yaratıcının
hulul ettiği tasavvur edilir. Bu düşünce ile bu nesneler ve
hayvanlar o toplum fertleri tarafından kutsal kabul edilirler. Bazen
yaratıcının bu ittihadının bir şahısla
ekseriyetle bir kralla olduğu şeklinde inanışlar da gözükür.
Meselâ; Firavun'la tanrının bir olduğu inancı, Sâsânî
hükümdarlarındaki hükümdar-Tanrı inancı bu
inanışların birer örneğidir.

Bu inanış tarzı, Yemenli yahudi dönmesi
İbn Sebe' tarafından İslâm'a sokulmaya çalışılmıştır.
İbn Sebe' Allah'ın Hz. Ali'ye hulul ettiğini, onun
şeklinde gözüktüğünü iddia etmiştir. Bu inanç
muhtemelen önceki dönemlerde Yemen'i işgal eden
İranlılardan o bölgede yaşayan yahudilere geçmiştir.
İbn Sebe' de bu inancı yayarak müslümanların arasına
fitne sokmaya çalışmıştır. Hz. Ali, İbn
Sebe'yi sürdürmüş kendisinin tanrı olduğunu iddia
edenleri ateşe attırarak yaktırmıştır. Fakat
ne yazık ki bu inanç gulât-ı Şiâ'dan bazı gruplar
tarafından günümüze kadar taşınmıştır.

Şâmil İA


Konular