Şamil | Kategoriler | Konular

ısna aserıyye

İSNÂ AŞERİYYE

Şiî mezheplerden aynı zamanda İmamiyye
diye de bilinen mezheb.

Onikiciler. Oniki imam tanıyan Şiîler.
Şiîlerin içinde ilk yedi imâmı imam tanıyan fırkaya
"Sebiyye" yediciler denildiği gibi oniki imamı kabul
edenlere de oniki imamı tanıyanlar anlamında "isnâ aşeriyye"
denilmiştir.

Oniki imamlar diye bilinen bu fırkanın
mensupları aralarında birçok ihtilaflara düşmüşler,
gruplara. ayrılmışlardır. Bu ihtilafların
kaynağı imamlarla ilgili olan düşüncelerin farklı
olmasıdır. Bilhassa son imam, imam-ı Muhammed Mehdî ile
ilgili kanaatlar birçok isnâ aşeriyye fırkasında
farklı farklıdır. Oniki imam sırasıyla
şunlardır. 1. Ali el-Murtaza, 2. Hasan el-Müctebâ, 3. Hüseyn
eş-Şehid, 4. Ali Zeynü'l-Abidîn es-Seccâd, 5. Muhammed
el-Bâkir, 6. Cafer es-Sâdık, 7. Musa el-Kâzım, 8. Ali
er-Rıza, 9. Muhammed et-Takî, 10. Ali en-Nakî, 11. Hasan el-Askerî,
12. Muhammed el-Mehdî el-Hucce.

İsnâ aşeriyye'nin bir ismi de imâmiyye'dir
(Daha geniş bilgi için bk. Ca'feriyye mad.).

Şamil İA


Konular