Şamil | Kategoriler | Konular

ıma

İMA

Bir şeye işaret etmek, söz veya fiili ile
bir şeyi belirsizce kapalı bir surette anlatmak. Terim olarak
namazda rükû ve secdeye işaret olmak üzere başı
eğmek anlamındadır.

İslâm dini kolaylık dini olduğu için
hiç bir kimseye gücünün yetemeyeceği bir şeyi
emretmemiştir. Namazda da durum böyledir. Farz namazlarda ayakta
durmaya güç bulamayan yahut ayakta durunca hastalığı
ilerleyecek veya iyileşmesi gecikecek olan kimse oturduğu yerde
rükû' ve secdesini yaparak kılar. Oturmaktan da âcizse yattığı
yerde ima (işaret) ile kılar.

İma ile namaz kıları rükû ile secdenin
birbirinden ayırt edilmesi için rükûda başını biraz
aşağı eğer, secdede daha fazla eğer. Her ikisini
eşit yaparsa namazı sahih olmaz.

İma'nın hakikati başı eğmektir.
Son derece eğilerek alnını yere yaklaştırmak lâzım
değildir.

Secde etmeye gücü olmayan kimsenin secde edebilmesi
için önüne yüksek bir şey koymak mekruhtur. İma yeterlidir.
Peygamber efendimiz (s.a.s) bir hastayı ziyaret etmiş önüne
yastık koyarak namaz kıldığını görünce
yastığı atmış, hasta önüne tahta koymuş,
Peygamberimiz onu da alarak "Gücün yetiyorsa yere secde et. Bunu
yapamıyorsan İma ile kıl ve rükû için olan
İmayı secde için olan İma'dan biraz. daha hafif yap"
buyurmuştur. İma ayakta veya oturarak caiz olduğu gibi,
yatarak da caizdir. Ancak bir şeye dayanarak da olsa oturmak mümkün
iken yatarak ima etmek caiz olmaz. Oturarak ima'dan âciz olan kimsenin sırtüstü
yatması daha uygundur. Bu durumda başının altına
yüksekçe bir yastık konur. Böylece hem yüzü gökyüzüne değil,
kıbleye gelmiş ve hem de ima yapabilecek bir durumda
bulunmuş olur daha önce de belirttiğimiz gibi ima baş
ekmekle. Artık bundan da âciz olan kimsenin ne göz, ne kaş ve
ne de kalbiyle imâ etmesi gerekmez. Hadis-i şerif de "imâ ile
de kılmaya kadir değilse, Allah onun özrünü kabul etmeye daha
lâyıktır" buyurulmuştur (Şurunbilâli,
Meraku'l-Felâh, İstanbul 327, s. 130-131).

Artık böyle imâ ile dahi namazlarını
kılamayacak durumda olan hastalar, üzerlerinden beş vakitten
fazla namaz geçmişse, iyileşince de bu namazları kaza
etmez ama beş vakitten az olanları kaza ederler.

Şâmil İA


Konular