Şamil | Kategoriler | Konular

Hıra magarası

HİRÂ MAĞARASI

Peygamber Efendimize ilk vahyin nâzil olduğu
mağara.

Hirâ aslında, Mekke'nin üç mil kuzeydoğusunda
bir dağın adı olup bu dağdaki bir mağarada
Peygamber efendimize ilk vahyin gelmesiyle İslam tarihinde
meşhur olmuştur. İlk vahyin geldiği mekân oluşu
sebebiyle bu dağa "Cebelü'n-nûr (Nur Dağı)"
adı da verilir.

Peygamber efendimiz, risâlet görevinin kendisine
verilmesinden önce, özellikle 35 yaşından sonra Mekke'nin
şirk, ahlâksızlık, haksızlık ve zulümle dolu
havasından sıyrılarak sık, sık Hirâ Dağı'ndaki
bu mağaraya gidip uzlete çekiliyor, Hirâ Mağarası'nda
kendisini Allah'a vererek O'nun varlığını,
birliğini, kudret ve azametini; insanların aczini ve Allah'a
olan ihtiyaçlarını, ama buna karşılık
onların isyanını, ahlâksızlık ve
sapıklıklarını tefekkür ederek Cenâb-ı Hakk'a
ubûdiyette bulunuyordu. İşte bu şekilde Hak Teâlâ'ya
kullukta bulunduğu anlardan birisinde kırk yaşında
iken bu mağarada O'na ilk vahiy indirildi ve peygamberlik verildi.

Rasûlü Ekrem, peygamberliğinden sonra da bazan
Hirâ Dağı'na gitmiştir. Meselâ bir defasında ashâbından
bir grupla Hirâ'nın zirvesine çıkmış, bu sırada
dağ sarsılıp sallanmaya başlamıştı.
Bunun üzerine Peygamber efendimiz; "Sâkin ol, ey Hirâ! Şu
anda senin üzerinde bulunanlar ya bir peygamber, ya bir sıddîk, ya
bir şehittir" buyurmuştu (Müslim, Fedâilü's-Sahâbe,
50).

Hirâ Dağı'nda susuzluk sebebiyle hemen hemen
hiç nebat ve ağaç mevcut değildir. Sadece çok az miktarda
dikenli çalılar görülür. Hirâ Mağarası bugün dahi
mevcûdiyetini korumakta olup hacca ve umreye gidenlerin ziyaret ettiği
bir yerdir.

Ahmet ÖNKAL


Konular