Şamil | Kategoriler | Konular

Hades

HADES

Sonradan meydana gelme; pislik, necâset; abdestin
bozulması anlamında fıkhî bir terim.

Abdest, boy abdesti veya teyemmümle giderilen ve varlığı
hükmen kabul edile" pislik. Ayrıca buna "necâset-i
hükmiyye" de denir. Namazın altı şartından
birincisi hadesten tahârettir.

Hades; hades-i asğar (küçük hades) ve hades-i
ekber (büyük hades) diye ikiye ayrılır.

Küçük hades; abdestsizliktir. Büyük hades (hades-i
ekber), boy abdestidir; yani guslü gerektiren hallerdir. bunlar
cünüblük, aybaşı (hayız) ve lohusalık halleridir.

Kendisinde büyük hades meydana gelen kimse; namaz kılamaz,
camiye giremez, Kur'ân-ı Kerîm okuyamaz. Kur'ân-ı Kerîm'i
tutamaz. Kur'ân âyetlerine el süremez, hayızlı ve lohusa ise
eşiyle çiftleşemez.

Hades-i asğar (küçük hades): yalnız namaz
kılmaya, Kur'ân-ı Kerîm'i tutmaya ve Kur'ân âyetlerine el
sürmeye engeldir.

Küçük hades, abdest ile giderilir. Büyük hades ise
boy abdesti (gusül) ile giderilir.

Su bulunmadığı yerlerde; gerek hades-i
asğar, gerekse hades-i ekber için teyemmüm yapılır. (Geniş
bilgi için bk. Abdest, Gusül, Namaz, Teyemmüm).

Yahya ALKIN


Konular