Şamil | Kategoriler | Konular

Hacer

HÂCER

Hz. İbrahim'in eşi ve Hz. İsmail'in
annesi.

Hâcer, Sâre'nin cariyesidir. Sâre kendisinin çocuğa
olmadığı için çocukları olur ümidi ile onu Hz.
İbrahim'e hediye etti. İşte bundan sonra Hz.
İbrahim'in Hâcer'den ilk oğlu Hz. İsmail
doğmuştur.

İsmail'in doğumu üzerine Sâre, hem çocuğu,
hem de annesi Hâcer'i kıskanmaya başlayınca Hz.
İbrahim, Cenâb-ı Hak'tan aldığı bir emirle Hâcer'i
ve oğlunu alıp Mekke vadisine bıraktı. Onları
bıraktığı yerde ne ekili bir şey, ne de bir su
vardı. Hâcer, oğlu. İsmail'e su bulmak üzere Safâ ile
Merve tepeleri arasında sa'y ederken İsmail'in ayakları
dibinden Zemzem kaynamaya başladı.

Çevrede yaşayan Cürhüm kabîlesi, orada bir su
kaynağının mevcûdiyetini hissedince gelip Hâcer'in
izniyle oraya kondular. Böylece Hâcer ve Hz. İsmail, Cürhüm'lüler
arasında yaşamaya devam ettiler. Hz. İsmail Cürhümlülerden
bir kızla evlendi ve nesli çoğaldı. Hâcer, Mekke'de
vefât edince Kâbe'nin ön kısmındaki Hıcr (diğer
adıyla Hatîm) adı verilen bölüme defnedilmişti (İbnü'l-Esîr,
el-Kâmil fi't-Târîh, Beyrut 1965, I, 101-105, 125).

Ahmet ÖNKAL


Konular