Şamil | Kategoriler | Konular

Davul

DAVUL

Davul, sevinçli günlerde çalınan, bir kasnak ve
iki tarafına gerilen deriden ibaret bir çalgı aletidir. Hz.
Peygamber (s.a.s.) bazı evlenme merasimlerinde ve bayram günlerinde
kız çocuklarının def çalarak şarkı söylediklerini
duymuş ve bunu engellememiştir. Hatta Hz. Âişe'nin büyütüp
evlenmesine öncülük ettiği yetim bir kızın damad evine götürülürken,
niçin defçi bulundurmadıklarını Hz. Âişe'den
sormuştur. (Tirmizî, Nikâh, 6; et-Tâc, II, 275: Tecrid-i Sarîh
Tercemesi, III, 151-157)

Davul, defin büyükçe şeklidir. Küçüğünün
meşrû olup, aynı nitelikteki bir büyüğünün meşrû
olmaması çelişki doğurur. Bu yüzden, İslâm
hukukçularının çoğunluğu ordunun veya kafilenin
uğurlanması, karşılanması, düğünlerde
misafir karşılanması, müslümanları sahur
yemeğine uyandırmak gibi sebeplerle davul çalmayı caiz görmüşlerdir.
Ancak davul da beraberinde içkiyi getirir ve davullu eğlentilerin içkili
olması örf halini alırsa, artık davul, haramı
birlikte getiren bir alet hâlini alabilir. İnsanları
heyecanlandırdığı için de başka meşrû
olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden davullu eğlentilerin bu
gibi haramlara götürmemesi asıldır.

Hamdi DÖNDÜREN


Konular