Şamil | Kategoriler | Konular

Darü'l aceze

DÂRÜ'L ACEZE

Acizler yurdu, düşkün ve kimsesizlerin barındığı
yer.

Kuruluşu bir asrı bulan müesseselerden biri.
Sultan II. Abdülhamid, Sadrazam Halil Rıfat Paşa'y'a bir "düşkünler
evi" yaptırmak üzere emir verir. Bunun üzerine
İstanbul'daki kimsesizler, başıboş gezen Gocuklar bir
araya getirilip bakım ve yetiştirme çabasına
başlanılır. Küçükler burada büyüyüp bir sanat ve
meslek edinmek üzere belirli bir eğitime tabi tutulurken;
yaşlılar da ömürlerinin son yıllarını huzur içerisinde
geçirmek ürere buraya alınırlar.

Söylenilenlere göre buraya ilk para yardımını
bizzat padişah, kendi imkânı ile yapar. Sadrazam Rıfat
Paşa ise, evindeki ban kıymetli eşya ve gümüş
takımlarını satarak buranın inşaatını
yapmaya harcar. Bu arada çeşitli kişi ve kuruluşlardan
bağışlar yapılır. İnşaat bu
şekilde tamamlanır. Bina şu kısımlardan meydana
gelmiştir: Bir erkek, bir kadın hamamı; altı aceze,
iki hastane pavyonu; mutfak, çamaşırhane, çocuk yuvası,
yetimhane, cami ve kilise. Görüldüğü üzere, konuya Osmanlı
toplumundaki bütün muhtaç insanları içinde barındıracak
bir yuva olarak bakılmıştır.

Müessese yıllarca toplumdaki kimsesiz ve
bakıma muhtaç olan insanların önemli bir sığınağı
olarak hizmet görmüştür. Meselâ, çocuklar yetimhanede, yetişme
çağına ait şartları büyük ölçüde bulabilmişlerdir.
Darülaceze'de çeşitli sanatlara ait çalışma
imkanları sağlanarak buradaki insanların boş kalmaktan
dolayı sıkıntı duymamaları
sağlanmıştır.

Zamanla birçok müessesede görünen bazı
aksaklık veya istismarın Darülaceze'de de yaşandığına
dair canlı şahitler bulunmaktadır. Darülaceze'nin eskiden
gelen disiplin ve düzeni bozulmuş olduğu gibi, hastalara
gereken ihtimam ve şefkatin esirgenmekte olduğu
anlaşılmaktadır. Özellikle kimsesiz insanların daha büyük
ihtimam ve şefkate ihtiyacı olduğu kabul edilirse, bu müessesenin
işlerlik kazanması birçok işten daha önemli
gözükmektedir.

Bütün bunların yanısıra, Darülaceze'nin
belediye gibi politik ve çeşitli yönlerden istismar edilebilecek
bir organizasyona bağlı bulunması, onun aslî fonksiyonunu
yapamamasına da bir başka sebep teşkil edebilir.

Sami ŞENER


Konular