Şamil | Kategoriler | Konular

Terviha

TERVİHA

Ramazan gecelerinde kılınan teravih
namazının her dört rek'atı. Terviha, rahat kelimesinden
"tef'ile" kalıbından sayı bildiren bir
masdardır. Teravih'in her dört rekâtından sonra bir müddet
istirahat edildiği için terviha ismini almıştır (Mütercim
Âsım, Kamus, Terviha mad.; İbn Manzûr, Lisanü'l-Arab, Terviha
mad.).

Teravih, terviha'nın çoğuludur. Terviha
kelime anlamı olarak oturuş demektir. Ramazanda
kılınan teravih namazının her dört rekâtından
sonra oturulup istirahat edilmesine bu ad verilmiştir. Sonraları
her dört rekât için mecaz olarak terviha tabiri kullanılmaya
başlanmıştır. Bir teravih namazında beş
terviha vardır (et-Tahanevî, Keşşafu Istılahati'l-Fünûn,
İstanbul 1984, I, 549; Ayrıca bk. Teravih mad.).

Şamil İA


Konular