Şamil | Kategoriler | Konular

Temettu

TEMETTU'

Yararlanma, kâr etme, faydalanma. Haccı ifa
şekillerinden biri (bk. "Hacc- Temettu" mad.) Devletin
herkesten kazancına göre aldığı vergiye "temettu'
vergisi"; bir şirketin hisselerinden her birinin payına düşen
kâra, "hisse-i temettu" denilir.

Temettu' kelimesi Kur'an-ı Kerîm'in çeşitli
ayetlerinde "yararlanma, eğlenme" anlamında
kullanılmıştır:

"Ey Peygamber! Onları kendi hallerine
bırak. Yesinler, eğlensinler, boş umutları onları
oyalayıp dursun. Onlar yakında bileceklerdir" (el-Hicr,
15/3); "Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük
etsinler ve arzularınca eğlensinler bakalım, yakında
anlayacaklardır? (el-Ankebût, 29/66); "İnkâr edenler,
dünyada zevk ve sefa içinde yaşarlar ve hayvanlar gibi yiyip içerler.
Onların varıp kalacakları yer ise cehennem ateşidir."
(Muhammed, 47/12); Ey Muhammed! Sen ona: "İnkârınla biraz
eğlenedur, şüphesiz ki sen cehennemliksin " de (ez-Zümer,
39/8).

Temettu' sözcüğü, beşerî hukukta "kâr"
anlamında kullanılmaktadır. Özellikle beşerî ortaklık
hukukunda şirketlerin elde ettiği kârlar "temettu' payı"
olarak yıl sonlarına hissedarlara
dağıtılmaktadır. Şirketin çalışma
alanı ve çalışma şekli İslâmî hükümlere
uygunsa, böyle bir şirketin temettu' paylarının da
meşru' olduğunda şüphe bulunmaz. Çünkü İslâm'a
göre kâr ve zarara ortak olunan şirket türleri meşru olup,
bunların elde edeceği kârı almak da meşru olur (Hamdi
Döndüren, Günümüz Ekonomik Problemlerine İslâmi Yaklaşımlar,
İstanbul, 1985, 95 vd).

Şamil İA


Konular